Uppdatering för kontrollansvariga

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Uppdatering för kontrollansvariga

Har det snart gått 5 år sedan du certifierade dig? I så fall är det dags att förnya ditt certifikat!

Du får förutsättningar att klara tentan!

Genom att gå vår kurs Uppdatering för kontrollansvariga får du förutsättningar för att klara tentamen. Sedan du certifierade dig som KA för snart fem år sedan har det skett en hel del förändringar i plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt övrig lagstiftning. Det kan det kännas bra att friska upp minnet kring de ändringar som skett de senaste fem åren, med fokus på rollen som kontrollansvarig enligt PBL.

Direkt efter kursen finns det möjlighet att göra en tentamen på två timmar, inför förnyelse* av ditt certifikat. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan. I våra kurser ingår förutom en tentamen vid kurstillfället, även all lagtext och kursdokumentation du behöver för tentamen.

För att förnya ditt certifikat krävs bland annat att du har dokumenterad kunskap kring de förändringar som skett inom bygglagstiftningen, det vill säga en godkänd tentamen. Utöver detta finns det andra krav som ska uppfyllas för att få förnyat certifikat. Kontakta ditt certifieringsorgan för att veta mer om detta.

Kursinnehåll

Förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan 5 år tillbaka.

Tentamen

Kursen börjar kl 8.30 och håller på till ca 15.45. Tentamen genomförs i direkt anslutning till kursen kl 16-18, om inget annat anges. Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta. Certifiering ingår ej i kursavgiften.

Mål med kursen

Kursens mål är att gå genom de förändringar som skett de senaste fem åren inom den bygglagstiftningen som berör kontrollansvariga.

Vem vänder sig kursen till?

  • Kontrollansvariga enligt PBL inför förnyad certifiering
  • Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen
  • Alla som vill hålla sig uppdaterad med de förändringar som skett inom bygglagstiftningen.

Förkunskaper

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL eller goda kunskaper i bygglagstiftningen som man känner att man vill uppdatera

Kurstillfällen

28 augusti, 08:30 - 18:00
Göteborg
Få platser kvar
29 augusti, 08:30 - 18:00
Stockholm
Få platser kvar
10 oktober, 08:30 - 18:00
Göteborg
Platser kvar
30 oktober, 08:30 - 18:00
Stockholm
Platser kvar
07 november, 08:30 - 18:00
Malmö
Platser kvar
03 december, 08:30 - 18:00
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Uppdatering för kontrollansvariga
Förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan 5 år tillbaka.

Tid

1 dag, 08:30 – 18:00

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss