KONTROLLPLANDAGEN 2019

En dag då du får svar på dina frågor om kontrollplaner

Kontrollplandagen 2019

År 2011 ändrades kraven på hur kontrollplaner ska se ut och vilken kontroll som ska ske. Trots detta finns det fortfarande många frågor kring kontrollplanerna och lika många olika typer av kontrollplaner.

Efter önskemål från flera håll gör vi nu en dag enbart om kontrollplaner tillsammans med experter inom området.

Kom och ta chansen att ställa dina frågor och en gång för alla få klarhet i hur en kontrollplan ska se ut för att fungera.

Vem vänder sig dagen till

  • Kontrollansvariga enligt PBL
  • Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare/arkitekter
  • Byggherrar som vill förstå hur Kontrollplanen enligt PBL ska fungera

Program 2019

Roller, ansvar och lagen

Stefan Hallin, Byggnadsinspektör Region Gotland
Att få teori och praktik att fungera är inte alltid lätt, men att förstå vem som gör vad och hur lagstiftarna tänkt sig att det ska fungera kan underlätta.

Boverkets vägledning

Mats Sjökvist, Boverket (Stockholm),  Martin Lindholm, Boverket (Göteborg) 
På Boverkets webbplats finns en vägledning för kontrollplaner. I detta pass tittar närmre på vad vägledningen säger.

Fråga expertpanelen

Expertpanel: Talare från dagen med flera
Det finns så många frågor kring kontrollplaner. Ta chansen att ställ dina till expertpanelen

En KAs erfarenhet

Tomas Niklasson, VD Ackurat Projekt AB
Hör en erfaren KA berätta hur han får kontrollplanerna att fungera i praktiken.

Praktisk råd och tips

Man kan ibland känna sig ensam i sitt arbete med kontrollplanen. Under dagen kommer du få många tips och idéer om hur du kan arbeta som KA.

Vilka krav kan kommunen ställa på kontrollplan och andra handlingar?

Stefan Hallin, Byggnadsinspektör Region Gotland
En kontrollplan och handlingar kopplade till den är en förutsättning för att kommunen ska bevilja startbesked

Datum och plats

Tack ALLA för dessa två fantastiskt intressanta och givande dagar i Göteborg och Stockholm.

Stockholm27 augusti 2019
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1

Göteborg – 29 augusti 2019
Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20

Tider

kl 09.00 – 16.45

Pris

2 995 kr
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Moms tillkommer.

 

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss