Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U (N)

För dig som skall arbeta som arbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U (N)

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av "normal" art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK.

Utbildningen kan genomförs som företagsintern utbildning med minst 8 personer (men är ni färre hör av er ändå, vi kanske kan lösa det!).

Arbetsmiljöverkets ändringar i Arbetsmiljölagen innebär att byggherren ska utse lämplig arbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering, BAS-P, dels för utförandet av arbetet, BAS-U. Kravet på dokumenterad kunskap för de som utses till BAS-P/BAS-U gäller fr o m 1 januari 2011.

Byggutbildarna genomför utbildningar i hela landet i hur kraven ska uppfyllas för att BAS-P och BAS-U ska kunna utses. Utbildningarna genomförs i samarbete med Sveriges Byggindustrier.

Innehåll

 • Byggarbetsmiljösamordnare
  Bakgrund, innebörd och omfattning
 • Regelverken
  AML och AFS 1999:3
 • Byggherre/Uppdragstagare
  Ansvar och arbetsuppgifter
 • BAS-P
  Projektering, samordning, styrning, AMP
 • BAS-U
  AMP, kontroller, planering, samordning, möten mm.
 • Företagets hantering
  organisation, hjälpmedel, rutiner
 • Kunskapsprov
  Kursen avslutas med prov

Lämpliga förkunskaper

 • Praktisk erfarenhet från bygg- eller anläggningsarbete i arbetsledande ställning.
 • Arbetsmiljökunskaper enligt bättre arbetsmiljö, BAM, eller motsvarande arbetsmiljökunskaper
  förvärvade på annat sätt.

Observera att vid eventuellt omprov är det inte säkert att detta genomförs på kurs orten utan det kan ske på hänvisad ort. I de flesta fall Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Välj ort och datum

Namn 1*

Epost 1*


Namn 2

Epost 2


Namn 3

Epost 3


Företag/Kommun

Organisationsnummer*

Adress

Postadress

Telefon

Fax

Administratörs epost*
(vi skickar bekräftelse till denna adress, kan vara samma som någon du fyllt i ovan eller annan)

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Eventuell specialkost

Jag godkänneratt Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB lagrar mina lämnade uppgifter.

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t.ex. vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar före planerad kursstart.

Du kan avboka fram till 10 dagar före kursstart. Därefter debiteras full kursavgift vid avbokning. Detsamma gäller om du uteblir från kursen.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Företagsanpassad utbildning

Allt fler väljer att genomföra kurser internt inom företaget. Vi kan anpassa våra kurser efter önskemål både vad gäller tid och föreläsare. Kontakta Jennie på jennie@byggutbildarna.com om det finns intresse för en företagsintern utbildning.

Kurstillfällen

Stockholm 27 maj, Quality Hotel Nacka

Företagsinternutbildning kontakta oss så kommer vi till er

Omfattning

1 dag, kl. 8.00 - 17.00

Föreläsare

Peter Ohlsson

Pris

3.800 kr
Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB