Administration i praktiken

 

Administration i praktiken

En effektiv och rättssäker administration är av största vikt då kommuner nu straffas för långsamma bygglov! Sedan 1 januari 2019 ska bygglovsavgiften sänkas om handläggningen drar ut på tiden. Överskrids den med minst fem veckor, blir bygglovet gratis.

Flertalet som gått denna kurs vittnar om hur de kunnat minska handläggningstiden med flera veckor. I kursen ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.

En hel del kommuner upplever idag att personalomsättningen är hög och att de i många fall har resursbrist. Anställda vittnar även om att arbetet är ineffektivt och man nyttjar inte resurserna på bästa sätt.

Vi gör som vi alltid har gjort

Många, många rättsfall visar på att om man gör "som man alltid gjort" inte per automatik innebär att det är rätt. Det är många lagar och regler som styr, och blir det inte rätt kan det bli väldigt kostsamt för kommunerna.

Många av dessa problem skulle kunna lösas med en kvalitetssäkrad administration i en process där byggnadsnämndens administratörer har en nyckelroll. Genom en ökad förståelse för hela processen kan bygglovsadministrationen effektiviseras för att uppfylla kraven på rättssäkerhet. Nyttjar man de resurser man har på bästa möjliga sätt får man nöjdare kunder och medarbetare.

Vem vänder sig kursen till

  • Administrativ personal, bygglovshandläggare och inspektörer som jobbar med diarieföring, bygglovsadministration, fakturering och arkivering.
  • Chefer och politiker som vill få kunskap om den nu väldigt omfattande administrationsprocessen.

För att genomföra en förändring är det viktigt att alla i processen känner till och förstår varför förändringen sker.

Kursinnehåll

  • Genomgång av de olika processtegen och ansvars- och rollfördelning.
  • Vilka olika processer som administrationen är, eller borde vara inblandad i för en resurssnålare process, där spetskompetens kan frigöras. Information om den lagstiftning som administrationen omfattas av. 
  • Praktiska tips om enkla lösningar för att få överblick på administrationsprocessen och göra den mindre sårbar vid sjukfrånvaro och nyanställningar.
  • Vi går även igenom fördelar med rutinbeskrivningar, behovsutredning, fokusgrupper och bemötande.

Förkunskaper/fortsättning

Frågor om kursinnehåll

Ulrika Nolåker, 072-703 52 02
ulrika@byggutbildarna.com

Kursen gav resultat - från 16 till 3 veckors handläggningstid!

Se filmen - Ulrika Nolåker, Byggutbildarna intervjuar Marie Andersson, Skellefteå Kommun som kunde minska handläggningstiden med 13 veckor! (filmen är 2.22 min)

Anmäl dig här

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Frågor om kursinnehållet besvaras av Stefan Andersson, 073-707 94 00

Datum och plats

15 maj 2019 - Stockholm

Tider

9.00 - 17.00

Pris

4.900 kr
I kursavgiften ingår kursdokumentation, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB