Administration i praktiken

 

Administration i praktiken

En effektiv och rättssäker administration är av största vikt då kommuner nu straffas för långsamma bygglov! Sedan 1 januari 2019 ska bygglovsavgiften sänkas om handläggningen drar ut på tiden. Överskrids den med minst fem veckor, blir bygglovet gratis.

I kursen ger vi förslag på hur förvaltningen och administrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad byggprocess. Flertalet som gått denna kurs vittnar om hur de kunnat minska handläggningstiden med flera veckor.

En hel del kommuner upplever idag att personalomsättningen är hög och att de i många fall har resursbrist. Anställda vittnar även om att arbetsbördan för den enskilde handläggaren är för stor, och flera handläggare sjukskrivs årligen på grund av detta.

  • Hur nyttjar vi våra resurser på bästa sätt?
  • Vad kan vi ändra i vår hantering, för att frigöra tid?

Vi gör som vi alltid har gjort

Många, många rättsfall visar på att om man gör "som man alltid gjort" inte per automatik innebär att det är rätt. Det är många lagar och regler som styr, och blir det inte rätt kan det bli väldigt kostsamt för kommunerna. Dessutom är överklaganden tidskrävande, så det bästa är att göra rätt från början förstås.

Många av dessa problem skulle kunna lösas med en kvalitetssäkrad handläggning och administration i processen, där byggnadsnämndens administratörer har en nyckelroll. Genom en ökad förståelse för hela processen kan bygglovsadministrationen effektiviseras för avlasta handläggarna. I dagsläget är det ytterst svårt att få tag på erfarna bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Så det gäller att utnyttja de resureser man har på bästa möjliga sätt får man nöjdare kunder och medarbetare.

Vem vänder sig kursen till

  • Administrativ personal, bygglovshandläggare och inspektörer som jobbar med diarieföring, bygglovsadministration, fakturering och arkivering.
  • Chefer och politiker som vill få kunskap om den nu väldigt omfattande administrationsprocessen.

För att genomföra en förändring är det viktigt att alla i processen känner till och förstår varför förändringen sker. Verksamhetsutveckling bygger på att alla parter är med på samma tåg.

Kursinnehåll

  • Genomgång av de olika processtegen och ansvars- och rollfördelning.
  • Vilka olika processer som administrationen är, eller borde vara inblandad i för en resurssnålare process, där spetskompetens kan frigöras för att producera fler beslut. Information om den lagstiftning som man omfattas av.
  • Praktiska tips om enkla lösningar för att få överblick på administrationsprocessen och göra den mindre sårbar vid sjukfrånvaro och nyanställningar.
  • Vi går även igenom fördelar med rutinbeskrivningar, behovsutredning, fokusgrupper och bemötande.

Förkunskaper/fortsättning

Frågor om kursinnehåll

Ulrika Nolåker, 072-703 52 02
ulrika@byggutbildarna.com

Kursen gav resultat - från 16 till 3 veckors handläggningstid!

Se filmen - Ulrika Nolåker, Byggutbildarna intervjuar Marie Andersson, Skellefteå Kommun som kunde minska handläggningstiden med 13 veckor! (filmen är 2.22 min)

Vi önskar offert på företagskurs inom:

KONTAKTUPPGIFTER:

Företag (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

DELTAGARNA och KURSEN:

Ungefärligt antal deltagare

Förslag/önskemål på kursdatum

Antal kursdagar

Beskriv vilka deltagarna är (tex. projektledare, arkitekt, entreprenör, kommunala handläggare etc. )

ADRESSUPPGIFTER
(dit kursmaterial mm ska skickas - kan även meddelas senare, minst 2v före kursdagen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Namn & telefon till er kontaktperson på kursdagen

FAKTURERINGSADRESS:

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.


Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Frågor om kursinnehållet besvaras av Stefan Andersson, 073-707 94 00

Datum och plats

Denna kurs är lämplig som en företagsutbildning, då vi kommer till er.
Kontakta oss för offert!

Tider

En eller två dagar, 9.00 - 17.00

Pris

Kontakta oss för offert!

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB