Handläggare på byggnadsnämnden

Handläggare på byggnadsnämnden

Som tjänstman i byggnadsnämnden eller motsvarande är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Denna kurs ska hjälpa den som arbetar inom kommunal verksamhet att förstå vad som krävs för att arbeta i en kommunal organisation enligt Kommunallagen och Förvaltningslagen.
Kursen fokuserar på lagarna utifrån byggnadsnämndens perspektiv.

Många handläggare går i pension, nya kommer till. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan.
Även den som arbetat ett tag behöver friska upp sina kunskaper i kommunallagen och Förvaltningslagen som gjordes om 2017. Kommunallagen ändrades dessutom under 2018 .

Det underlättar naturligtvis för alla, chefer och kollegor, att ny personal snabbt förstår sin roll.

Vem vänder sig kursen till

 • Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i kommunal verksamhet. Våra öppna kurser ligger i direkt anslutning till grundkursen om Plan-och bygglagen.
 • Kursen passar även dig som arbetat ett tag men som känner att du vill lära dig mer om kommunallagen och förvaltningslagen.

Program 13.00- 17.00

Bland annat behandlas följande:

 • Den kommunala historien
 • Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter
 • Kommunal samverkan
 • Kommunstyrelse & Kommunala nämnder
 • Kontroll och tillsyn - Byggnadsnämnden
 • Serviceansvar & Ärendehandläggning
 • Krav på handlingar
 • Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering
 • Kommunicering
 • Beslut & Delegation
 • Jäv
 • Hantering av vissa beslut
 • Rättsordningen & Överklagande
 • Övergripande om lagar inom byggområdet
Anmäl dig - klicka här!

« Bakåt

Handläggare på byggnadsnämnden


Kursbeskrivning

Plan- och bygglagen kräver mer resurser, samtidigt som det är en stor pensionsavgång. Behovet av nya handläggare och inspektörer är stort. Att arbeta inom kommunal verksamhet skiljer sig från den privata sektorn eller skolan och det är enormt viktigt för rättssäkerheten att arbetet utförs korrekt. Som tjänsteman i byggnadsnämnden är du underordnad mer än bara plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen. 

Kursens mål

Ge kursdeltagaren en förståelse för vad som krävs för att arbeta i kommunal verksamhet med inriktning mot byggnadsnämnden. Vilka krav kommunallagen och förvaltningslagen ställer på medarbetaren.

Målgrupp

Bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, planhandläggare, planarkitekter, byggnadsnämndssekreterare, administratörer, politiker, konsulter och chefer på byggnadsnämden

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Efter kursen

Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör

Citat

Den kommunala historien Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter Kommunal samverkan Kommunstyrelse & Kommunala nämnder Kontroll och tillsyn – Byggnadsnämnden Serviceansvar & Ärendehandläggning Krav på handlingar Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering Kommunicering Beslut & Delegation Jäv Hantering av vissa beslut Rättsordningen & Överklagande Övergripande om lagar inom byggområdet

Tid

13:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 4 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen


Saknas det kurstillfällen? Se även Handläggare på byggnadsnämnden - online
eller skicka in en intresseanmälan så återkommer vi med besked till dig. Du hittar intresseanmälan här »

I träffen ingår
 • Kursdokumentation
 • Kommunallagen
 • Förvaltningslagen
 • Lunch och fika vid fysiska träffar
 • Träffa kollegor från andra kommuner och höra deras funderingar
 • Ställa frågor till föreläsaren under hela träffen
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
Du kanske även är intresserad av

Handläggare på byggnadsnämnden - online
Byggnadsinspektör - från teori til verklighet
KA-DAGEN

byggutbildarna-logo-vit-600x135