Handläggare på byggnadsnämnden

Handläggare på byggnadsnämnden

Som tjänstman i byggnadsnämnden eller motsvarande är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Denna kurs ska hjälpa den som arbetar inom kommunal verksamhet att förstå vad som krävs för att arbeta i en kommunal organisation enligt Kommunallagen och Förvaltningslagen.
Kursen fokuserar på lagarna utifrån byggnadsnämndens perspektiv.

Många handläggare går i pension, nya kommer till. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan.
Även den som arbetat ett tag behöver friska upp sina kunskaper i kommunallagen och Förvaltningslagen som gjordes om 2017. Kommunallagen ändrades dessutom under 2018 .

Det underlättar naturligtvis för alla, chefer och kollegor, att ny personal snabbt förstår sin roll.

Vem vänder sig kursen till

 • Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i kommunal verksamhet. Våra öppna kurser ligger i direkt anslutning till grundkursen om Plan-och bygglagen.
 • Kursen passar även dig som arbetat ett tag men som känner att du vill lära dig mer om kommunallagen och förvaltningslagen.

Program 13.00- 17.00

Bland annat behandlas följande:

 • Den kommunala historien
 • Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter
 • Kommunal samverkan
 • Kommunstyrelse & Kommunala nämnder
 • Kontroll och tillsyn - Byggnadsnämnden
 • Serviceansvar & Ärendehandläggning
 • Krav på handlingar
 • Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering
 • Kommunicering
 • Beslut & Delegation
 • Jäv
 • Hantering av vissa beslut
 • Rättsordningen & Överklagande
 • Övergripande om lagar inom byggområdet
Datum och plats

Intresseanmälan

Tider

Kursen pågår en halvdag mellan kl 13.00 -17.00

Pris

3.400 kr
I kursavgiften ingår fika, kommunallagen och förvaltningslagen samt ett kurskompendium. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss