Handläggare på byggnadsnämnden

Handläggare på byggnadsnämnden

Som tjänstman i byggnadsnämnden eller motsvarande är man underordnad mer än bara Plan- och bygglagens regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Denna kurs ska hjälpa den som arbetar inom kommunal verksamhet att förstå vad som krävs för att arbeta i en kommunal organisation enligt Kommunallagen och Förvaltningslagen.
Kursen fokuserar på lagarna utifrån byggnadsnämndens perspektiv.

Många handläggare går i pension, nya kommer till. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan.
Även den som arbetat ett tag behöver friska upp sina kunskaper i kommunallagen och Förvaltningslagen som gjordes om 2017. Kommunallagen ändrades dessutom under 2018 .

Det underlättar naturligtvis för alla, chefer och kollegor, att ny personal snabbt förstår sin roll.

Vem vänder sig kursen till

 • Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i kommunal verksamhet. Våra öppna kurser ligger i direkt anslutning till grundkursen om Plan-och bygglagen.
 • Kursen passar även dig som arbetat ett tag men som känner att du vill lära dig mer om kommunallagen och förvaltningslagen.

Program 13.00- 17.00

Bland annat behandlas följande:

 • Den kommunala historien
 • Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter
 • Kommunal samverkan
 • Kommunstyrelse & Kommunala nämnder
 • Kontroll och tillsyn - Byggnadsnämnden
 • Serviceansvar & Ärendehandläggning
 • Krav på handlingar
 • Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering
 • Kommunicering
 • Beslut & Delegation
 • Jäv
 • Hantering av vissa beslut
 • Rättsordningen & Överklagande
 • Övergripande om lagar inom byggområdet

Vi har för närvarande problem med anmälningsformulären. För att anmäla till en kurs, skicka ett e-post till admin@byggutbildarna.com med följande uppgifter:

 • Kurs, ort & datum
 • Ditt för- och efternamn
 • e-post
 • mobilnummer
 • Faktureringsadress

  Välj ort och datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  Intresseanmälan

  Tider

  Kursen pågår en halvdag mellan kl 13.00 -17.00

  Pris

  3.400 kr
  I kursavgiften ingår fika, kommunallagen och förvaltningslagen samt ett kurskompendium. Moms tillkommer.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss