Ny som handläggare

Ny som handläggare

Många handläggare går i pension, nya kommer till. Många kommuner har insett att plan- och bygglagen kräver mer resurser, därför nyanställs personer. Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Som tjänstman är man underordnad mer än bara PBL:s regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.

Det underlättar naturligtvis för cheferna att ny personal snabbt förstår sin roll.

Vem vänder sig kursen till

 • Introduktionskursen på fyra timmar ska hjälpa den nyanställde att förstå vad som krävs och för att snabbt komma in i verksamheten. Kursen ligger i direkt anslutning till grundkursen om den nya plan-och bygglagen.
 • Kursen passar även dig som arbetat ett tag men som känner att du vill lära dig mer om kommunallagen och förvaltningslagen.

Program 13.00- 17.00

Bland annat behandlas följande:

 • Den kommunala historien
 • Kommunal lagstiftning & Kommunernas uppgifter
 • Kommunal samverkan
 • Kommunstyrelse & Kommunala nämnder
 • Kontroll och tillsyn - Byggnadsnämnden
 • Serviceansvar & Ärendehandläggning
 • Krav på handlingar
 • Sekretess & Postöppning; Diarieföring & Dokumenthantering
 • Kommunicering
 • Beslut & Delegation
 • Jäv
 • Hantering av vissa beslut
 • Rättsordningen & Överklagande
 • Övergripande om lagar inom byggområdet

Välj ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

Fler kurstillfällen hösten 2019

Tider

Kursen pågår en halvdag mellan kl 13.00 -17.00

Notera att grundkursen i Plan-och bygglagen genomförs dagarna efter som en separat kurs.

Pris

3.400 kr
I kursavgiften ingår fika, kommunallagen och förvaltningslagen samt ett kurskompendium. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss