Praktisk bygglovhandläggning

Lär dig av erfarna bygglovhandläggare

Praktisk bygglovhandläggning

Hur handlägger man ett lovärende på ett lämpligt och effektivt sätt? Vilka handlingar kan eller bör man kräva? Vilken information behöver man för att ta ett beslut? Vad ska prövas i lov och vad får inte prövas i lovet?

Hur ska man tolka detaljplaner och planer som är gamla? Vilka avvikelser kan man göra och hur stora får dessa vara?

Hur motiverar man ett positivt beslut, ett avslag eller en avvikelse?

Det finns många frågor som inte är så lätta att svara på. I denna kurs fokuserar vi på hur man på ett praktiskt sätt kan göra för att få en effektiv och rättssäker bygglovhandläggning. Du kommer även få många praktiska tips och råd från föreläsaren, som har lång erfarenhet av bygglovhandläggning.

Underlaget till denna kurs bygger på en lång rad intervjuer med erfarna bygglovhandläggare.

Vem vänder sig kursen till

Bygglovhandläggare, administratörer, byggnadsnämndsekreterare.

Förkunskaper

  • Goda kunskaper i plan- och bygglagen
  • Goda kunskaper i förvaltningslagen och kommunallagen

Se till exempel våra kurser…

Kursinnehåll

  • Kursen bygger på förarbetena och bestämmelser i Plan- och bygglagen, förvaltningslagen och kommunallagen
  • Vad ska prövas i lov och vad får inte prövas i lovet?
  • Hur ska man tolka detaljplaner och planer som är gamla?
  • Vilka avvikelser kan man göra och hur stora får dessa vara?
  • Praktiska råd och tips från erfarna bygglovhandläggare

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Datum och plats

29 oktober - Stockholm
11 december - Göteborg

Tider

Kursen börjar kl 9.00 och håller på till ca 17.00

Pris

4.900 kr
I kursavgiften ingår lunch, kaffe och kursdokumentation. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB