Brand i Boverkets byggregler

Med fokus på brandreglerna i Boverkets Byggregler

Brand

Vi vet alla hur viktigt brandskydd är och hur snabbt ett brandförlopp kan gå. Risken för allvarliga personskador är stor och en brand kan ge förödande konsekvenser.

Många tycker att brandreglerna är krångliga, svåra att förstå hur de ska tillämpas och dessutom väldigt omfattande. Vi är därför glada att erbjuda denna kurs med brandreglerna i fokus, där vi går igenom brandreglerna och samtidigt förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd. Vi går även igenom lämpliga kontroller att utföra för att säkerställa att det tekniska brandskyddet uppfylls i färdig byggnad.

I samarbete med Brandskyddslaget

Kursen genomförs i samarbete med Brandskyddslaget som är ett av Sveriges största renodlade brandkonsultföretag. De arbetar med brandskydd, riskhantering och sprinklerprojektering och är ledande inom forskning och utveckling.

Vem vänder sig kursen till

Kursen vänder sig till alla som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och dessutom hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

 • Byggnadsinspektörer
 • Kontrollansvariga
 • Projektörer
 • Projektledare
 • Entreprenörer

Kursinnehåll

 • Allmänna förutsättningar
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
 • Möjlighet till utrymning vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgaser inom byggnader
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • Möjlighet till räddningsinsatser
 • Krav på brandskydd vid ändring av byggnader
 • Skillnaden mellan analytisk och förenklad dimensionering
 • Tekniska byten
 • Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation

I samarbete med:

Anmäl dig här
« Bakåt

Brand


Kursbeskrivning

Vid våra kurstillfällen i Boverkets Byggregler (BBR) har vi förstått att många tycker brandreglerna är krångliga, svåra att förstå hur de ska tillämpas och dessutom väldigt omfattande. Vi är glada att nu kunna erbjuda en kurs med brandreglerna i fokus. Vi går igenom brandreglerna samtidigt som vi förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd. I kursen går vi också igenom lämpliga kontroller att utföra för att säkerställa att det tekniska brandskyddet uppfylls i färdig byggnad. Kursen är framtagen i samarbete med Brandskyddslaget som anses som en av de ledande brandkonsulterna i landet, och som är väl förtrogna med de senaste tolkningarna och den branschpraxis som råder.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten. Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Efter kursen

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör

Citat

Allmänna förutsättningar Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar Möjlighet till utrymning vid brand Skydd mot uppkomst av brand Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgaser inom byggnader Skydd mot brandspridning mellan byggnader Möjlighet till räddningsinsatser Krav på brandskydd vid ändring av byggnader Skillnaden mellan analytisk och förenklad dimensionering Tekniska byten Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation

Tid

1 dag, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 7 900 SEK exkl. moms
torsdag 19 oktober 09:00-17:00
Stockholm
Få platser kvar

 

Saknas det kurstillfällen eller lämpliga kursorter här ovanför?
Skicka då in en intresseanmälan så återkommer vi med besked till dig. Du hittar intresseanmälan här »
I kursen ingår
 • Kursdokumentation
 • Vid fysiska kurser ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Träffa branschkollegor och höra deras funderingar
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB i samarbete med Brandskyddslaget

Kontakta oss
Du kanske även är intresserad av:

BBR - 2 dagar
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Installationer

byggutbildarna-logo-vit-600x135