Brand i Boverkets byggregler

Med fokus på brandreglerna i Boverkets Byggregler

Brand

Vi vet alla hur viktigt brandskydd är och hur snabbt ett brandförlopp kan gå. Risken för allvarliga personskador är stor och en brand kan ge förödande konsekvenser.

Vid våra kurstillfällen i Boverkets Byggregler (BBR) har vi förstått av deltagarna att många tycker att brandreglerna är krångliga, svåra att förstå hur de ska tillämpas och dessutom väldigt omfattande.

Vi är glada att nu kunna erbjuda en heldagskurs med brandreglerna i fokus, där vi går igenom brandreglerna och samtidigt förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd.

I kursen går vi också igenom lämpliga kontroller att utföra för att säkerställa att det tekniska brandskyddet uppfylls i färdig byggnad. Kursen är framtagen i samarbete med Brandskyddslaget som anses som en av de ledande brandkonsulterna i landet, och som är väl förtrogna med de senaste tolkningarna och den branschpraxis som råder.

Vem vänder sig kursen till

Alla som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets brandregler och dessutom hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

 • Byggnadsinspektörer
 • Kontrollansvariga
 • Projektörer
 • Projketledare
 • Entreprenörer

Kursinnehåll

 • Allmänna förutsättningar
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
 • Möjlighet till utrymning vid brand
 • Skydd mot uppkomst av brand
 • Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgaser inom byggnader
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
 • Möjlighet till räddningsinsatser
 • Krav på brandskydd vid ändring av byggnader
 • Skillnaden mellan analytisk och förenklad dimensionering
 • Tekniska byten
 • Brandskyddsbeskrivning/Brandskyddsdokumentation

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

I kursen ingår
 • Kursdokumentation
 • Vid fysiska kurser ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Träffa branschkollegor och höra deras funderingar
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Du kanske även är intresserad av:

BBR - 2 dagar
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Installationer

byggutbildarna-logo-vit-600x135