Byggteknik & kontroll – installationer

Övergripande kunskaper om byggteknik och byggprocessen

Byggteknik & kontroll - installationer

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken.

Vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen. Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Vem vänder sig kursen till?

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom byggteknik och kontroll - installationer.
Många av våra kursdeltagare är Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll – Installationer

Ventilation

 • Olika system
 • BBR-regler
 • OVK, Obligatorisk ventilationskontroll
 • Injusteringsprotokoll
 • Brandskydd
 • Termisk komfort
 • Luftutbyteseffektivitet
 • Ritningslära

Värme

 • Olika system
 • BBR-regler
 • Värmepumpsystem
 • Värmeväxlare
 • Energibalans
 • Provtryckning
 • Energimätning mm

Vatten & avlopp

 • Tappvatten
 • Flöden
 • Temperaturer
 • Återströmning
 • Stambyte
 • Ritningslära mm

Vi diskuterar och försöker svara på frågorna…

 • Vanliga problem
 • Vilka kontroller är lämpliga?
 • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök? osv.

En bokningsbekräftelse skickas så snart vi behandlat anmälan. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ungefär en vecka före respektive kurs.

Du kan även kontakta oss på admin@byggutbildarna.com eller 08-33 03 13

Datum och plats

14 juni - Lärarledd online
1 december - Lärarledd online

Du kanske även är intresserad av:
Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Grundläggning

Pris

4.900kr + moms
I kursavgiften ingår kursdokumentation.
Vid fysiska kurser ingår även för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss