Byggteknik & kontroll – installationer

Övergripande kunskaper om byggteknik och byggprocessen

Byggteknik & kontroll - installationer

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken.

I kursen Byggteknik & kontroll – Installationer, går vi igenom de vanligaste begreppen och installationslösningar i byggnader för ventilation, värme, vatten och avlopp. Vi diskuterar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan eller vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen. Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är en mycket uppskattad kurs för att passa alla som känner att de vill få en baskunskap om installationer i byggnader. Många av våra kursdeltagare är kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll – installationer

Ventilation

 • Olika system
 • BBR-regler
 • OVK, Obligatorisk ventilationskontroll
 • Injusteringsprotokoll
 • Brandskydd
 • Termisk komfort
 • Luftutbyteseffektivitet
 • Ritningslära

Värme

 • Olika system
 • BBR-regler
 • Värmepumpsystem
 • Värmeväxlare
 • Energibalans
 • Provtryckning
 • Energimätning mm

Vatten & avlopp

 • Tappvatten
 • Flöden
 • Temperaturer
 • Återströmning
 • Stambyte
 • Ritningslära mm

Vi diskuterar och försöker svara på frågorna…

 • Vanliga problem
 • Vilka kontroller är lämpliga?
 • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök? osv.
Boka här!

« Bakåt

Byggteknik och kontroll - Installationer


Kursbeskrivning

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. Vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Kursens mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en grundläggande kunskap om byggteknik som avser installationer i byggnader och hur denna byggprocess går till i praktiken.

Målgrupp

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom Byggteknik och kontroll – installationer.

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

VentilationVärmeVatten och avlopp
 • Olika system
 • BBR-regler
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Injusteringsprotokoll
 • Vanliga problem
 • Brandskydd
 • Termisk komfort
 • Luftutbyteseffektivitet
 • Ritningslära mm
 • Olika system
 • BBR-regler
 • Värmepumpssystem
 • Värmeväxlare
 • Energibalans
 • Provtryckning
 • Energimätning mm
 • Tappvatten
 • Flöden
 • Temperaturer
 • Återströmning
 • Stambyte
 • Ritningslära mm

I kursen ingår även

 • En välskriven kursdokumentation
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
 • Vid fysiska öppna kurser ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Efter kursen

Tid

1 dag, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 5 600 SEK exkl. moms
måndag 30 oktober 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar
måndag 26 februari 2024 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar


Saknas det kurstillfällen eller lämpliga kursorter här ovanför?
Skicka då in en intresseanmälan så återkommer vi med besked till dig. Du hittar intresseanmälan här »

I kursen ingår
 • Kursdokumentation
 • Vid fysiska kurser ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Träffa branschkollegor och höra deras funderingar
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
Du kanske även är intresserad av:

Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Grundläggande fuktkunskaper – inriktning byggnader

byggutbildarna-logo-vit-600x135