Byggteknik & kontroll – stommen

Övergripande kunskaper om byggteknik och byggprocessen

Byggteknik & kontroll - stommen

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken.

Vi går igenom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen. Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som känner att de vill få en baskunskap eller repetition gällande stomkonstruktioner. Många av våra kursdeltagare är kontrollansvariga enligt PBL (KA), projektledare, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll - Stommen

 • Vanliga typer av stommar:
  • konstruktionslösningar
  • funktioner vid husbyggnad
 • Fasadtyper
 • Taklösningar
 • Hur undviker man byggfukt och framtida fuktskador?
 • Vilka kontroller är lämpliga?
 • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök?
Boka här!

« Bakåt

Byggteknik och kontroll - Stommen


Kursbeskrivning

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. Vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Kursens mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en övergripande kunskap om byggteknik som avser stommar och stomkonstruktioner och hur denna byggprocess går till i praktiken.

Målgrupp

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom Byggteknik och kontroll - stomsystem

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

 • Vanliga typer av stommar:
  • konstruktionslösningar
  • funktioner vid husbyggnad
 • Fasadtyper
 • Taklösningar
 • Hur undviker man byggfukt och framtida fuktskador?
 • Vilka kontroller är lämpliga?
 • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök?

I kursen ingår även

 • En välskriven kursdokumentation
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
 • Vid fysiska öppna kurser ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Efter kursen

Tid

1 dag, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 6 100 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen


I kursen ingår
 • Kursdokumentation
 • Vid fysiska kurser ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Träffa branschkollegor och höra deras funderingar
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
Du kanske även är intresserad av:

Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggteknik & kontroll – Installationer
Grundläggande fuktkunskaper – inriktning byggnader

byggutbildarna-logo-vit-600x135