Fukt 1 - grundkurs

Denna kurs genomförs i samarbete med RISE AB

FUKT 1 - GRUNDKURS FÖR FUKTTEKNIKER OCH FUKTSKADEUTREDARE

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill få grundkunskaper om fukt i byggnader. I utbildningen går vi igenom hur fukt transporteras och hur fukt kan påverka material och byggnadskonstruktioner samt vilka skador fukt kan orsaka i byggnader. Utbildningen går även igenom grunderna i utredning av fuktskador så som t ex fuktmätning och fuktindikering, provtagning, sanering och åtgärder samt riskkonstruktioner.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs skall ha förståelse för hur fukt transporteras och kan påverka material och byggnadskonstruktioner samt vilka skador fukt kan orsaka i byggnader. Vidare är målet med utbildningen att kursdeltagaren skall få grundläggande kunskaper för att själv kunna arbeta som fukttekniker eller fuktskedeutredare.

Kursinnehåll

Grundläggande kunskaper om fukt, mikrobiologi, fuktskador, riskkonstruktioner och utredningsmetodik. Kursen innehåller också enklare fuktberäkningar.

Efter avslutad utbildning får varje deltagare ett kursintyg med redovisat kursinnehåll som bevis på genomförd utbildning.

Fortsättningskurs

För den som vill fördjupa sig i ämnet så erbjuder RISE även en kompletterande utbildning Fukt 2 – Fortsättningskurs för fukttekniker och fuktskadeutredare, vilken bl a omfattar fördjupning kring riskkonstruktioner och skadeutredningsmetodik.

Anmäl dig här

« Bakåt

Grundläggande fuktkunskaper - inriktning byggnader


Kursbeskrivning

Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Byggtekniken är inte heller särskilt förlåtande mot fukt. Ett litet misstag i planeringen eller utförande kan bli väldigt kostsamt att rätta till men även göra människor mycket sjuka. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Denna kurs är framtagen i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson på RISE Research Institutes of Sweden. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Vid våra kurser i Boverkets byggregler (BBR) och byggteknik har vi förstått att många av deltagarna tycker att detta är svårt, och att de gärna skulle vilja ha mer och fördjupad kunskap om fukt. Därför har vi nu skapat en heldagskurs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. I kursen tar vi upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, och vi går även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen och hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador. Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme. Vi tar även död på en del myter som fortfarande florerar i byggbranschen Det torkar ur… Lite vatten skadar inte… En vägg ska andas… Vi har ju byggt krypgrunder i 100 år på samma sätt… Tjära är bra som fuktskydd på källarväggen…

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i Boverkets regler kring fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets regler om fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten. Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Efter kursen

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör

Citat

Förutom att ta upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, går vi även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen, samt hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador. Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även hur man gör om olyckan ändå är framme. Grundläggande termer och vanliga frågeställningar ▪Vad är absolut fuktighet (AF) och relativ fuktighet (RF)? ▪RF är temperaturberoende, vad betyder det? ▪Fuktkvot, diffussion, konvektion ▪Hur uppstår fuktskador, vad påverkar? ▪Ska väggar andas? ▪Hur kontrolleras fukt i olika material, när och var ska man mäta? ▪Fuktprojektering - vad är det, behöver man det? ▪Hur kan man bygga/inte bygga, vad ska man tänka på?

Tid

1 dag, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 6 900 SEK exkl. moms
torsdag 30 november 09:00-17:00
Stockholm
Platser kvar

 


Saknas det kurstillfällen eller lämpliga kursorter här ovanför?
Skicka då in en intresseanmälan så återkommer vi med besked till dig. Du hittar intresseanmälan här »

Anmäl dig här

Denna kurs genomförs i samband med RISE AB

DATUM

Klicka här för aktuella kursdatum

PLATS

RISE Research Institutes of Sweden
Brinellgatan 4, Borås

TID

09:00-16:00

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Klicka här för aktuella kursdatum

PRIS

10500 SEK

ANMÄLAN

Klicka här för att komma till RISE kurssida där du kan anmäla dig.

KONTAKT

Alla frågor om kursen besvaras av RISE. För kontaktuppgifter se här.

Datum

Klicka här för aktuella kursdatum

Plats

RISE Research Institutes of Sweden
Brinellgatan 4, Borås

Tid

09:00-16:00

Sista anmälningsdag

Klicka här för aktuella kursdatum

Pris

10500 SEK

I kursen ingår

Kursintyg

Arrangör

RISE AB
Har du några frågor om kursen eller vill komma i kontakt med RISE - klicka här

Du kanske även är intresserad av:

Grundläggande fuktkunskaper – inriktning byggnader
BBR - 2 dagar
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Installationer

byggutbildarna-logo-vit-600x135