Fukt

Lär dig undvika fuktskador och att planera för ett bra fuktskydd

Fukt

 

Boverket har i rapporten 2018:36 Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn kommit fram till att skador på grund av vatten och fukt kostar samhället mångmiljardbelopp varje år. Tidsbrist och bristande kompetens eller resurser inom den egna organisationen, i såväl planerings- och projekteringsskedet som under själva produktionen är de största anledningarna till att fel uppstår.

Fukt har alltid varit ett problemområde i byggbranschen. Byggtekniken är inte heller särskilt förlåtande mot fukt. Ett litet misstag i planeringen eller utförande kan bli väldigt kostsamt att rätta till, men även göra människor mycket sjuka.

För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material.

Vid våra kurser i Boverkets byggregler (BBR) och byggteknik har vi förstått att många av deltagarna tycker att detta är svårt, och att de gärna skulle vilja ha mer och fördjupad kunskap om fukt. Därför har vi nu skapat en heldagskurs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. I kursen tar vi upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, och vi går även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen och hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador.

Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme.

Vi tar även död på en del myter som fortfarande florerar i byggbranschen

 • Det torkar ur…
 • Lite vatten skadar inte…
 • En vägg ska andas…
 • Vi har ju byggt krypgrunder i 100 år på samma sätt…
 • Tjära är bra som fuktskydd på källarväggen…

Vem vänder sig kursen till

Alla som vill få en mer fördjupad och grundläggande kunskap och förståelse för hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas, och när och hur dessa ska åtgärdas, vad bygglagstiftningen ställer för krav ur fuktsäkerhetssynpunkt på en byggnad.

 • Byggnadsinspektörer
 • Kontrollansvariga
 • Projektörer
 • Projektledare
 • Entreprenörer

Kursinnehåll

 • Grundläggande termer och vanliga frågeställningar
 • Vad är RF (relativ fuktighet)?
 • RF är tempraturberoende, vad betyder det?
 • Vad är AF (absolut fuktighet)?
 • Vad är fuktkvot?
 • Vad är diffussion?
 • Vad är konvektion?
 • Hur uppstår fuktskador, vad påverkar?
 • Ska väggar andas?
 • Hur kontrolleras fukt i olika material, när och var ska man mäta?
 • Fuktprojektering hur går det till?
 • Varför är fuktprojektering så viktigt?
 • Hur kan man bygga/inte bygga, vad ska man tänka på?

  Välj ort och datum (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  För närvarande finns inget öppet kurstillfälle inbokat för denna kurs.
  Är ni intresserade av denna kurs som företagsutbildning, där vi kommer till er, kontakta oss för offert.

  Tider

  Kursen börjar kl 9.00 och håller på till ca. 16.45

  Pris

  4.900 kr
  I kursavgiften ingår kaffe, lunch och kurskompendium. Moms tillkommer.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss

  admin@byggutbildarna.com
  08-33 03 13