Grundläggande fuktkunskaper - inriktning byggnader

Lär dig undvika fuktskador och att planera för ett bra fuktskydd

Grundläggande fuktkunskaper - inriktning byggnader

Fukt har alltid varit ett problemområde i byggbranschen. Byggtekniken är inte heller särskilt förlåtande mot fukt. Ett litet misstag i planeringen eller utförande kan bli väldigt kostsamt att rätta till, men även göra människor mycket sjuka. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material.

Boverket har i rapporten 2018:36 Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn kommit fram till att skador på grund av vatten och fukt kostar samhället mångmiljardbelopp varje år. Tidsbrist och bristande kompetens eller resurser inom den egna organisationen, i såväl planerings- och projekteringsskedet som under själva produktionen är de största anledningarna till att fel uppstår.

Denna utbildning genomförs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden.

Kursinnehåll

Kursen förklarar hur fuktskador uppkommer i byggnader, hur dessa fuktskador kan undvikas samt när och hur dessa ska åtgärdas. Den tar även upp bygglagstiftningens krav ur fuktsäkerhetssynpunkt och mycket mer.

 • Problembild
 • Fukt i luft
 • Fukt i material
 • Grundläggande termer (RF, FK)
 • Vanliga frågeställningar
 • Fukttransport (diffusion, konvektion, kapillärtransport)
 • Hur uppstår fuktskador, vad påverkar?
 • Hur kontrolleras fukt i olika material, när och var ska man mäta?
 • Bygga F (metod för fuktsäkert byggande)
 • Fuktsäkerhetsprojektering vad är det?

Vem vänder sig kursen till

Denna kurs vänder sig till alla som vill få en mer fördjupad och grundläggande kunskap och förståelse för  fukt och fuktskador i byggnader.

 • Byggnadsinspektörer
 • Kontrollansvariga
 • Projektörer
 • Projektledare
 • Entreprenörer
Anmäl dig här
« Bakåt

Grundläggande fuktkunskaper - inriktning byggnader


Kursbeskrivning

Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Byggtekniken är inte heller särskilt förlåtande mot fukt. Ett litet misstag i planeringen eller utförande kan bli väldigt kostsamt att rätta till men även göra människor mycket sjuka. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Denna kurs är framtagen i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson på RISE Research Institutes of Sweden. För att undvika fuktskador och planera för ett bra fuktskydd krävs det grundläggande kunskap och förståelse för hur fukt beter sig i en byggnad och hur den påverkar olika material. Vid våra kurser i Boverkets byggregler (BBR) och byggteknik har vi förstått att många av deltagarna tycker att detta är svårt, och att de gärna skulle vilja ha mer och fördjupad kunskap om fukt. Därför har vi nu skapat en heldagskurs i samarbete med en av Sveriges ledande fuktexperter, Anders Jansson, på RISE Research Institute of Sweden. I kursen tar vi upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, och vi går även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen och hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador. Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme. Vi tar även död på en del myter som fortfarande florerar i byggbranschen Det torkar ur… Lite vatten skadar inte… En vägg ska andas… Vi har ju byggt krypgrunder i 100 år på samma sätt… Tjära är bra som fuktskydd på källarväggen…

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande kunskap i Boverkets regler kring fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en grundläggande kunskap i Boverkets regler om fukt och fuktskydd och hur dessa olika krav ska tolkas och tillämpas i verkligheten. Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Efter kursen

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Stommen Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör

Citat

Förutom att ta upp lagstiftningens krav på fuktsäkerhet i byggnader, går vi även igenom grundläggande fuktteori och praktisk tillämpning om hur man ska tänka i planeringen, samt hur man på bästa sätt kan undvika fuktskador. Kursen tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även hur man gör om olyckan ändå är framme. Grundläggande termer och vanliga frågeställningar ▪Vad är absolut fuktighet (AF) och relativ fuktighet (RF)? ▪RF är temperaturberoende, vad betyder det? ▪Fuktkvot, diffussion, konvektion ▪Hur uppstår fuktskador, vad påverkar? ▪Ska väggar andas? ▪Hur kontrolleras fukt i olika material, när och var ska man mäta? ▪Fuktprojektering - vad är det, behöver man det? ▪Hur kan man bygga/inte bygga, vad ska man tänka på?

Tid

1 dag, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 7 500 SEK exkl. moms
tisdag 28 maj 2024 09:00-17:00
Stockholm
Platser kvar

 

Saknas det kurstillfällen eller lämpliga kursorter här ovanför?
Skicka då in en intresseanmälan så återkommer vi med besked till dig. Du hittar intresseanmälan här »

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

I kursen ingår
 • Kursdokumentation
 • Vid fysiska kurser ingår för- och eftermiddagsfika och lunch
 • Möjlighet att ställa frågor till föreläsaren under hela kursen
 • Träffa branschkollegor och höra deras funderingar
 • Kursintyg
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss

admin@byggutbildarna.com
08-33 03 13

Du kanske även är intresserad av:

BBR - 2 dagar
Byggteknik & kontroll – Grundläggning
Byggteknik & kontroll – Stommen
Byggteknik & kontroll – Installationer

byggutbildarna-logo-vit-600x135