Kontrollansvarig

Intensivkurs 2 dagar

Kontrollansvarig – intensivkurs 2 dagar

Boverkets föreskrift KA4 med ändringar (nuv. KA5) beskriver vilka delar inom bygglagstiftningen som kontrollansvariga ska ha kunskap om samt kännedom om. Denna intensivkurs för kontrollansvariga (KA) fokuserar på de områden som kontrollansvariga ska ha kunskap om enligt Boverkets föreskrift KA5. Det innebär att de lagar och föreskrifter, som kontrollansvariga i övrigt ska ha kännedom om enligt KA5, behandlas mycket summariskt, varför deltagarna får läsa in detta på egen hand inför tentamen (kurslitteratur för detta ingår i kursen).

Vem vänder sig kursen till

  • Blivande kontrollansvariga som har tidigare kunskap och erfarenhet inom bygglagstiftning.
  • Tidigare kvalitetsansvariga som vill certifiera sig som kontrollansvarig
  • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Program

Dag 1
  • Boverkets föreskrift KA4 med ändringar
  • Plan- och bygglagen kap 9-11
  • BBR, kap 1-5
Dag 2
  • BBR, kap 6-9
  • Konsumenttjänstlagen, AB, ABT och ABS
  • Läsanvisning till övriga lagar och föreskrifter samt hur man går vidare till certifiering
Anmäl dig - klicka här!

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare

Datum och plats

20-21 mars 2019 - Stockholm, tenta 28 mars
15-16 maj 2019 - Stockholm, tenta 23 maj

Pris

8.500 kr
I kursavgiften ingår en tentamen (vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen. Tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.), lunch, kaffe, kurskompendier, lagar och föreskrifter, AB 04, ABT 06 och ABS 18 . Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss