Kontrollansvarig

Intensivkurs 2 dagar

Kontrollansvarig – intensivkurs 2 dagar

På de flesta byggen som kräver lov eller anmälan behövs också en certifierad kontrollansvarig enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Den kontrollansvarige ska medverka till att byggprojekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och bland annat hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och vara med vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften.

Boverkets föreskrift KA4 med ändringar (nuv. KA5) beskriver vilka delar inom bygglagstiftningen som kontrollansvariga ska ha kunskap om samt kännedom om.

Denna intensivkurs för kontrollansvariga (KA) fokuserar på de områden som kontrollansvariga ska ha kunskap om enligt Boverkets föreskrift KA5. Det innebär att de lagar och föreskrifter, som kontrollansvariga i övrigt ska ha kännedom om enligt KA5, behandlas mycket summariskt, varför deltagarna får läsa in detta på egen hand inför tentamen (kurslitteratur för detta ingår i kursen).

Vem vänder sig kursen till

  • Blivande kontrollansvariga som har tidigare kunskap och erfarenhet inom bygglagstiftning.
  • Tidigare kvalitetsansvariga som vill certifiera sig som kontrollansvarig
  • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren förutsättningar att klara den tentamen som är ett krav vid certifiering som kontrollansvarig enligt PBL (dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen).

Program

Dag 1
  • Boverkets föreskrift KA4 med ändringar
  • Plan- och bygglagen kap 9-11
  • BBR, kap 1-5
Dag 2
  • BBR, kap 6-9
  • Konsumenttjänstlagen, AB, ABT och ABS
  • Läsanvisning till övriga lagar och föreskrifter samt hur man går vidare till certifiering

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare

Datum och plats

Stockholm
7-8 april 2021, tenta 15 april

Göteborg
11-12 mars, tenta 19 mars

Live stream online - Nyhet!
18-19 februari + tenta*

Pris

Fysisk utbildning
8.900 kr + moms
I kursavgiften ingår lunch, kaffe, kursdokumentation, lagar och föreskrifter, AB 04, ABT 06 och ABS 18 samt en tentamen (vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen).

Lärarledd live stream online
Just nu!  - 10% rabatt
8.010 kr + moms (Ord.pris: 8.900 kr + moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lagar och föreskrifter, AB 04, ABT 06 och ABS 18 samt en tentamen (vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen).

Tentamen

* Tentan måste genomföras fysiskt. Vid live streamad kurs genomförs därför tentamen vid ett av våra ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv vill ordna tentamensvakt via en kommun. Läs mer här: Om tentamen - Kan jag göra tentamen någon annanstans (nästan längst ner på sidan).

HÄR kan du boka tentamen om du gått live streamad kurs

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss