Uppdatering för Kontrollansvariga

Uppdatering inför förnyad certifiering inklusive tentamen

Uppdatering för Kontrollansvariga - inklusive tenta för förnyad certifiering

Har det snart gått 5 år sedan du certifierade dig? I så fall är det dags att förnya ditt certifikat!

Du får förutsättningar att klara tentan!

Genom att gå vår kurs Uppdatering för kontrollansvariga får du förutsättningar för att klara tentamen. Sedan du certifierade dig som KA för snart fem år sedan har det skett en hel del förändringar i plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt övrig lagstiftning. Det kan det kännas bra att friska upp minnet kring de ändringar som skett de senaste fem åren, med fokus på rollen som kontrollansvarig enligt PBL.

Direkt efter kursen finns det möjlighet att göra en tentamen på två timmar, inför förnyelse* av ditt certifikat. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan. I våra kurser ingår förutom en tentamen vid kurstillfället, även all lagtext och kursdokumentation du behöver för tentamen.

För att förnya ditt certifikat krävs bland annat att du har dokumenterad kunskap kring de förändringar som skett inom bygglagstiftningen, det vill säga en godkänd tentamen. Utöver detta finns det andra krav som ska uppfyllas för att få förnyat certifikat. Kontakta ditt certifieringsorgan för att veta mer om detta.

Vem vänder sig kursen till

  • Certifierade kontrollansvariga enligt PBL som behöver ett godkänt kunskapsprov inför förnyad* certifiering.
  • Kursen är även lämplig för att hålla sig ajour med vad som händer i bygglagstiftningen.
  • Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen samt andra som vill uppdatera sina kunskaper inom de förändringar som skett inom bygglagstiftningen. Exempel på kursdeltagare är förutom kontrollansvariga även konsulter, arkitekter, entreprenörer, sakkunniga med flera.

Kursinnehåll

Förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan 5 år tillbaka.

Viktigt
Certifieringsorganen har regler för vem som får förnya sin certifiering eller måste göra om hela grundprocessen. Exempelvis kan det krävas att du haft några större eller ett tiotal mindre KA-projekt under certifikatets giltighetstid (enligt BFS 2011:14 KA §12 Allmänt råd). Är du osäker på om du uppfyller deras krav för förnyad certifiering, kontakta ditt certifieringsorgan.

Välj kurs (obligatoriskt)


Välj certifieringsorgan du vill omcertifiera dig hos (obligatoriskt):

(Certifieringsorganet måste vara detsamma som när du gjorde grundprovet):


Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare

Datum och plats

Stockholm
30 oktober - Stockholm
3 december - Stockholm

Göteborg
10 oktober - Göteborg

Malmö
7 november - Malmö

Tider

Kursen börjar kl 8.30 och håller på till ca 15.45
Tentamen genomförs i anslutning till kursen kl 16-18, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.
(Vill du läsa på mer och göra tentamen vid ett senare tillfälle så går det givetvis bra)

Pris

4.900 kr
I kursavgiften ingår kaffe, lunch, kurskompendium och lagtextens byggregler samt en förnyelsetentamen vid kurstillfället. Moms tillkommer.
Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss