Kontrollplan enligt PBL

I kursen ingår en digital mall för kontrollplanens utformning

Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger

Se ett utdrag från kursen om kontrollplaner

 

Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Byggutbildarna har ett nära samarbete med Boverket kring detta och den vägledning de precis lanserat är helt i linje med det vi säger på våra kurser.

Riskbedömning

Något som kan vara nytt för många är den riskbedömning som kan användas som metod för att identifiera kritiska moment som bör leda till punkter i kontrollplanen.

Skillnad på egenkontroll och egenkontroll

En av de stora förvirringarna är bland annat ordet ”egenkontroll” som är ett välkänt begrepp inom entreprenadjuridiken. Ordet egenkontroll finns även i plan och bygglagen, men olyckligtvis då med ett helt annat syfte. I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora förvirringar i branschen.

Vi vet att det finns kommuner som godkänner kontrollplaner baserade på entreprenörens egenkontroll, förmodligen på grund av okunskap, medan andra kommuner vet att det inte är rätt att fastställa en sådan kontrollplan. Tyvärr har vi även fått veta att det finns andra utbildningsföretag som inte heller har förstått denna skillnad och baserar sina kurser och mallar på entreprenörens egenkontroll istället för på byggherrens. Detta har givetvis har inte varit bra för ett enhetligt synsätt. Med de skillnader som förekommer i branschen är det inte lätt vara byggnadsinspektör, kontrollansvarig eller för den delen byggherre eller entreprenör. En vägledning är välkommen.

Byggutbildarna var med och skrev lagen

Hur kan vi på byggutbildarna då veta vad som är rätt och fel när det gäller kontrollplan enligt PBL? Jo, Byggutbildarna var med i byggprocessutredningen inför den nu gällande plan- och bygglagen och vet tankarna bakom lagens formuleringar inom detta område. Vi har sedan dess fortsatt vårt samarbete med Boverket. Kursen går helt i linje med Boverket syn på kontrollplaner. Vi tror att det är därför denna kurs är så populär bland kontrollansvariga, projektledare, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer.

Digital mall med hundratals kontrollpunkter

Varje byggprojekt är unikt och en kontrollplan skall utformas specifikt för det enskilda projektet. Därför ska du dra öronen åt dig om du erbjuds generella mallar för olika typer av projekt. I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för kursdeltagaren att använda. Det ingår också ett unikt innehåll med hundratals kontrollpunkter som ger en vägledning om kritiska moment under ett byggprojekt och som kan omarbetas för att användas i mallen under just ditt specifika projekt.

Vem vänder sig kursen till

 • Kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare
 • Byggherrar, projektledare, konsulter, arkitekter med flera som vill förstå kontrollplanens syfte och utformning.

Kursinnehåll

Vi går igenom processen kring kontrollplaner, men framförallt utformningen av och innehållet i olika kontrollplaner och hur det ska se ut för att uppfylla de krav som plan- och bygglagen ställer.

 • PBL:s krav på kontrollplaner
 • Kontrollplanernas utformning vid olika typer av projekt
 • Kontrollplanens relation till aktörers egenkontroll
 • KA:s relation till kontrollplanen
 • KA:s utlåtande till byggnadsnämnden
 • Genomgång hur man använder mallen för kontrollplan enligt PBL som ingår i kursen

  Välj ort och datum (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  Ev. rabattkod

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. En kallelse skickas till dig ungefär en vecka före kursen/eventet. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum alternativt ställa in kursen/eventet. Vi meddelar detta cirka tio dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka/omboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning eller ombokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Live-streamad ONLINE kurs
  Har du bokat en live-streamad lärarledd ONLINE utbildning kommer du i samband med kallelsen få mer information och en länk hur du går tillväga för att delta på kursen online. För att få en bra upplevelse behöver du en dator med tillgång till internetuppkoppling, webbkamera (antingen integrerad på datorn eller extern webbkamera) och mikrofon och högtalare (antingen datorns inbyggda eller ett externt headset). OBS! För närvarande krävs det att alla kursdeltagare använder sig av zoom-klienten som går att ladda ner kostnadsfritt på zoom.us.

  Specialkost
  Vid fysiska kurser ingår lunch och kaffe (gäller ej live streamade onlinekurser). Om du inte redan gjort det, så kontakta oss snarast om du behöver särskild mat, till exempel vegetariskt, gluten- och eller laktosfritt.

  Datum och plats

  4 mars - Live stream online
  9 april - Live stream online
  22 april - Göteborg
  8 juni - Stockholm
  15 juni - Live stream online
  26 augusti - Live stream online

  Tider

  Kursen börjar kl 9.00 och håller på till ca 16.45

  Pris

  5.300 kr + moms
  I kursavgiften ingår kurskompendium och mall inklusive förslag på kontrollpunkter.
  Vid fysiska kurser ingår även för- och eftermiddagsfika samt lunch.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss