Kontrollplan enligt PBL

I kursen ingår en digital mall för kontrollplanens utformning

Kontrollplan enligt PBL

Se ett utdrag från kursen om kontrollplaner

 

Vi har sett ett stort behov av en fördjupning kring kontrollplanerna och den tanke som nya PBL har kring dessa. Även Boverket kom fram i rapporten Förstudie kontrollplan att det finns stora brister i nuvarande kontrollsystem i byggprocessen. En av de stora förvirringarna är bland annat ordet "egenkontroll" som är ett välkänt begrepp inom entreprenadjuridiken. Men det finns även i Plan och bygglagen,  men då med ett helt annat syfte. Detta skapar givetvis stora problem. Vi har fått höra att även andra utbildare inte har förstått denna skillnad, vilket är mycket olyckligt.

Vi känner oss mycket stolta att kunna erbjuda er denna kurs som just Rune Johansson har tagit fram. Rune var nämligen med i byggprocessutredningen inför nya PBL och vet tankarna bakom lagens formuleringar inom detta område. Det är kanske därför som denna kurs är så populär bland kontrollansvariga, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Kursen går helt i linje med det Boverket kommit fram till i sin rapport och det som de skriver om kontrollplaner på PBL kunskapsbanken (Boverkets webbaserade vägledning).

I vår kurs ingår en digital mall på kontrollplanens utformning som är fri för kursdeltagaren att använda. Det ingår också ett unikt innehåll med hundratals kontrollpunkter som ger en hint om kritiska moment under ett byggprojekt och som kan omarbetas för att användas i mallen under just ditt specifika projekt.

Vem vänder sig kursen till

  • Kontrollansvariga enligt PBL
  • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare
  • Byggherrar, projektledare, konsulter, arkitekter med flera som vill förstå kontrollplanens syfte och utformning.

Kursinnehåll

Vi går igenom processen kring kontrollplaner, men framförallt utformningen av och innehållet i olika kontrollplaner och hur det ska se ut för att uppfylla de krav som plan- och bygglagen ställer.

  • PBL:s krav på kontrollplaner
  • Kontrollplanernas utformning vid olika typer av projekt
  • Kontrollplanens relation till aktörers egenkontroll
  • KA:s relation till kontrollplanen
  • KA:s utlåtande till byggnadsnämnden
  • Genomgång hur man använder mallen för kontrollplan enligt PBL som ingår i kursen

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

Stockholm
15 oktober - Stockholm
10 december - Stockholm

Göteborg
22 september - Göteborg

Tider

Kursen börjar kl 9.00 och håller på till ca 16.45

Pris

5.300 kr
I kursavgiften ingår lunch, kaffe, kurskompendium och mall inkl förslag på kontrollpunkter. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss