Om tentamen

Förstagångscertifiering och förnyad certifiering

Om tentamen

För att bli certifierad kontrollansvarig ska du göra ett skriftligt prov (tenta) som visar att du har kunskap om bland annat bygglagstiftningen och entreprenadjuridik. Det är Boverket och certifieringsorganen som bestämt vad du ska kunna. Du kan läsa om dessa krav i "om certifieringen". Som avtalspartner till RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL) och KIWA Certtifiering genomför vi både kurser och tentamen.

För att bli certifierad krävs:

 1. Teknisk utbildning, eller minst 10 års yrkeserfarenhet inom relevanta områden
 2. Yrkeserfarenhet inom relevanta områdena
 3. Lämplighetsintyg
 4. Dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen, dvs godkänd tentamen

Läs mer om detta här: Om certifieringen

Grundtentamen för förstagångscertifiering

I samband med anmälan till tentamen (går du kurs, frågar vi detta då) så måste välja vilket certifieringsorgan du avser certifiera dig hos, eftersom certifieringsorganen har sina egna tentor. Läs mer här: Om certifiering

 • Tentamenstid – 4 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd.
 • För godkänt krävs 70 procent rätt. Det framgår av förstasidan på tentan hur många poäng du behöver.
 • Det tar upp till 14 arbetsdagar innan du får besked om ditt tentaresultat.
 • Ditt resultat meddelas direkt till dig och ditt certifieringsorgan, så fort tentan är rättad.
 • Resultatet skickas med e-post till den adress du skriver på tentan. Skriv tydligt och se till att den är rätt så du inte missar ditt resultat.
 • Har du frågor kring tentafrågorna så måste du kontakta ditt certifieringsorgan. Kontaktar du examinatorn innan du fått besked om ditt tentaresultat om du undrar något om tentafrågorna riskerar du att bli underkänd.

Tentamen för förnyad certifiering

Kunskapsprovet/ tentan behövs för att visa att du kan de lagar och regler som har tillkommit sedan du blev certifierad första gången. Tentan innehåller även frågor som stämmer av att du har samma kunskaper som tidigare. Tyngdpunkten på provet är dock det som är nytt. Samma regler gäller för prov för omcertifiering som för prov för förstagångscertifiering.

 • Tentamenstid – 2 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd
 • För godkänt krävs 70 procent rätt. Det framgår av förstasidan på tentan hur många poäng du behöver.
 • Det tar upp till 14 arbetsdagar innan du får besked om ditt tentaresultat.
 • Ditt resultat meddelas direkt till dig och ditt certifieringsorgan, så fort tentan är rättad.
 • Resultatet skickas med e-post till den adress du skriver på tentan. Skriv tydligt och se till att den är rätt så du inte missar ditt resultat.
 • Har du frågor kring tentafrågorna så måste du kontakta ditt certifieringsorgan. Kontaktar du examinatorn innan du fått besked om ditt tentaresultat om du undrar något om tentafrågorna riskerar du att bli underkänd.

Vilken litteratur får man ha med sig på tentan?

På tentan får du ha med dig all kurslitteratur, lagar, förordningar, föreskrifter mm. Ditt certifieringsorgan har en aktuell litteraturlista/ litteraturförteckning på respektive hemsida.

Ett exemplar (som alla som tentar får dela på) av ISO 9001 & ISO 14001 finns att låna under tentan vid behov.

Hur länge gäller en tenta?

Sedan 2017-01-01 gäller att prov får vara högst 2 år gamla såvida inte annat framgår av certifieringsregeln för en enskild ordning. Anledningen är att lagstiftning och bestämmelser ändras fortlöpande och vår bedömning är därför att resultat från prov måste vara erhållna i rimlig närtid. Är du osäker om ditt resultat gäller, kontakta ditt certifieringsorganen för att se vad som gäller i det specifika fallet.

Vad kostar en tentamen?

 • Har du gått någon av våra kurser ingår alltid en tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen.
 • Har du gått kurs hos oss men vill göra tentan på annan ort så tillkommer en avgift på 600kr + moms.
 • För den som endast vill göra kunskapsprovet/tentan är kostnaden 2000 kr + moms. Här kan du beställa "Endast tentamen".
 • Kostnad för omtentamen är 2000kr + moms.

Måste jag anmäla mig till tentamen? 

 • Går du någon av våra kurser för blivande kontrollansvariga så tar vi upp anmälan till tentamen i samband med kursen (Obs, gäller ej lärarledda kurser online, se nedan "Tentamen vid lärarledda utbildningar online"). Tentan för förstagångscertifiering genomförs vanligtvis cirka en vecka efter kursen på kursorten.
 • Tentan för dig som ska förnya ditt certifikat genomförs i direkt anslutning till kursen Uppdatering för kontrollansvariga (gäller ej lärarledda kurser online, se nedan)
 • Har du gått vår kurs Kontrollansvarig på distans, så bokar du tentamen vid något av våra ordinarie tillfällen här.
 • Planerar du att göra tentan på annan ort lär mer nedan under rubriken "Kan jag göra tentamen någon annanstans?"
 • Har du däremot inte gått någon kurs, utan bara vill tentera så måste du anmäla dig. Läs mer om det här – Boka tentamen

Tentamen vid lärarledda utbildningar online & KA på distans

Kunskapsprovet (tentan) måste genomföras fysiskt. Vid lärarledda kurser online genomförs därför tentamen vid ett av våra ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv vill ordna tentamensvakt via en kommun (se nedan "Kan jag göra tentamen någon annanstans?"). Du måste själv anmäla till oss vid vilket av våra tillfällen som du vill göra provet på, eller om du avser göra tentamen någon annanstans. Kontakta vår tentamensadministratör, Maud Nylander, maud@byggutbildarna.com, 0723-62 40 22.

HÄR kan du boka tentamen om du gått lärarledd utbildning online.

Kan jag göra tentamen någon annanstans?

Hos en kommun

Om du har gått kurs hos oss men inte har möjlighet att göra tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, kan det i vissa fall finnas möjlighet att göra detta på din kommun (lämpligtvis byggnadsnämnden eller liknande). Många kommuner ser detta som en service till deras kontrollansvariga, men alla har inte resurser för att kunna erbjuda detta.

Du själv kontaktar kommunen i god tid före planerad tenta och hör om de har möjlighet att vara tentavakt. Därefter meddelar du vår tentaadministratör vem som är tilltänkt att vakta då du gör din tentamen. Så fort vi får personens uppgifter gör certifieringsorganet en kontroll att det inte finns någon intressekonflikt (till exempel att personen själv är kontrollansvariga etc). När vi fått klartecken från certifieringsorganet skickar vi tentamen samt instruktioner till tentamensvakten. För detta alternativ tillkommer en extra avgift på 600kr+moms.

Har du praktiska frågor kring tentan kan du kontakta vår tentamensadministratör, Maud Nylander, maud@byggutbildarna.com, 0723-62 40 22.

Hos certifieringsorgan

Det finns även möjlighet att göra provet direkt genom ditt certifieringsorgan. Du kontaktar KIWA Certifiering eller RISE Certifiering själv för provtillfällen och anmälan. OBS! Certifieringsorganen tar ut en extra provavgift för detta.

Vad händer om jag inte klarar tentan?

Om du inte klarar tentan finns det möjlighet att göra en omtenta vid ett annat tentamenstillfälle. En omtenta kostar 2000kr+moms. Om du missar provet tre gånger i rad anser certifieringsorganen att du ska överväga om du ska fortsätta inom området. Vill du ändå fortsätta rekommenderar vi att du går en ny kurs efter 6-12 månader och sedan prövar att skriva provet igen.

OBS! Tag med ID-handling till tentamenstillfället - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Läs vidare:

byggutbildarna-logo-vit-600x135