AKTUELLT & NYTT

Aktuellt & Nytt - byggrelaterade nyheter och ändringar i regelverken

Aktuellt & Nytt - byggrelaterade nyheter och ändringar i regelverken

Allt byggande styrs av regler, och gammal kunskap kan vara fel. Bara det senaste året har vi räknat till över sjuttio ändringar i byggrelaterade regler och föreskrifter. Som aktiv i byggbranschen är det omöjligt att själv hinna med att sätta sig in i alla ändringar som kommer, reglerna ändras konstant, vilket självklart kan få konsekvenser för den som missat dessa. Entreprenadfelen kostar över 100 miljarder per år enligt Boverket, en del av dessa beror på att reglerna inte efterföljts på grund av okunskap.

Detta är en årligt återkommande kurs som hjälper dig hänga med i alla nyheter och förändringar!

Vem vänder sig kursen till

Dig som vill hänga med bland alla förändringar bland bygglagstiftning, regelverk och aktuella rättsfall.

Kursinnehåll

En summering av det senaste årets förändringar och nyheter inom lagstiftning & regelverk, till exempel

 • Vad är på gång hos regering och Boverket?
 • Ändringar i PBL
  • Konsekvenser av ny förvaltningslag
  • Straffavgifter för långa handläggningstider
  • Bygglovbefriade solceller & solfångare
 • Boverkets byggregler
  • Energi, brand och fastbränsleeldning
 • Kontrollplan enligt Boverket
 • EKS11
 • Ny lag om Bostadsanpassningsbidrag
 • ABS18
 • Relaterade rättsfall

  Välj ort och datum (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  Ev. rabattkod

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

  En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ungefär en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  Kursen arrangeras när vi har tillräckligt många intresseanmälningar

  Tider

  9.00-17.00

  Pris

  4 900kr
  I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt åhörarkopior av kursmaterialet. Moms tillkommer på samtliga priser.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss