Boverkets Byggregler

BBR - fördjupande och grundläggande

Boverkets byggregler - 4,5 dagar

Boverkets byggregler, BBR, är de viktigaste föreskrifterna för byggandet. Det är framför allt genom kontrollen av hur dessa föreskrifter uppfylls, som hela byggstartsprocessen är uppbyggd.

En grundläggande förståelse för hur lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd samverkar är en förutsättning för att få en fungerade byggprocess, där vi bygger friska och sunda hus och andra byggnader och anläggningar.

Boverkets byggregler innehåller bestämmelser för hur man tillämpar de krav som ställs i lagar och förordningar. Kraven är samhällets minimikrav på byggnader när det kommer till bostadsutformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Det har varit många ändringar och uppdateringar i BBR den senaste tiden. Samtidigt rekryterar många kommuner och företag ny personal för att kunna klara de utökade uppgifterna på den tekniska sidan. De allra flesta behöver skaffa sig eller uppdatera sina BBR-kunskaper.

På tekniskt samråd och arbetsplatsbesök

Är man som handläggare och inspektör inte insatt i dem, har man inte mycket att komma med på det tekniska samrådet eller arbetsplatsbesöket. Detsamma gäller för konsulter, projektledare, säljare, kontrollansvariga med flera inom byggbranschen.

Inte ens erfarna handläggare behärskar alla tekniska krav och på några kursdagar blir man heller ingen expert. Däremot är vår erfarenhet, att det är tillräckligt för att få en god överblick över alla kraven och att bättre förstå var de verkliga riskerna finns och hur de kan behandlas under de tekniska samråden.

Vem vänder sig kursen till

Alla som vill lära sig eller uppdatera kunskaperna om Boverkets Byggregler, BBR

 • För dig med förkunskaper - få en fördjupad förståelse
 • För dig utan förkunskaper - få en grundläggande förståelse

Kursinnehåll

Dag 1: BBR avsnitt 1-4
 • Utformning
 • Tillgänglighet
 • EKS och Eurokoder
Dag 2: BBR avsnitt 6-7
 • Fuktskydd
 • Ventilation
 • VA
Dag 3: BBR avsnitt 5
 • Brandskydd
Dag 4: BBR avsnitt 7-9
 • Buller
 • Säkerhet
 • Energihushållning
Dag 5: Kontrollplaner enligt PBL (förmiddag dag 5)

  Välj ort (obligatorisk)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  Vill du anmäla fler från samma kommun så går det bra att skriva deras namn & e-post i meddelandefältet

  ADRESSUPPGIFTER

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.
  Vill du endast gå vissa dagar, så skriver du vilka dagar det gäller här

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  VT2022 - Stockholm

  Du kanske även är intresserad av:
  BBR, 2 dagar, läs mer här
  BBR, intensiv - läs mer här

  Tider

  9.00-16.45 dag 1-4
  9.00-12.00 dag 5

  Föreläsare

  Till denna kurs anlitar vi några av Sveriges främsta experter inom respektive område

  Pris

  15.400 kr
  I kursavgiften ingår lunch (ej dag 5), kaffe, BBR, samt kursdokumentation. För den som väljer att gå endast vissa dagar, är avgiften 4 900 kr per dag. Moms tillkommer på samtliga priser.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss