Boverkets Byggregler

Intensivkursen som beskriver hur man ska uppfylla lagkraven i PBL

En intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till  plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.
För dig som verkar i byggbranschen är det viktigt att vara uppdaterad och påläst kring Boverkets byggregler. Du måste veta vilka skyldigheter du har som konsult eller entreprenören och vilka lagar och regler gäller för din kund. Att kunna sin BBR hjälper er att undvika eventuella tvister och oklarheter. Det ger också ett professionellt intryck gentemot din kund och förhoppningsvis en frisk och säker byggnad.

Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR för att du som deltagare ska få en förståelse för och lära känna din BBR.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill få en förståelse för Boverkets byggregler.  Projektledare, Arkitekter, Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Regelverkets uppbyggnad och historik
  • Avsnitt 1 & 2: Inledning och allmänna regler, bl.a. verifierbara funktionskrav, Ekonomisk rimlig livslängd
  • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
  • Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter och ändringar
  • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
  • Avsnitt 7: Bullerskydd
  • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
  • Avsnitt 9: Energihushållning

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

25 september - Live streamad online
20 oktober - Stockholm
10 november - Live streamad online

Du kanske även är intresserad av:
BBR, 2 dagar
BBR, 4,5 dagar

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.45

Pris

Fysisk utbildning
4.900 kr + moms
I kursavgiften ingår kursdokumentation och Boverkets byggregler, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Live-streamad utbildning online

15% rabatt!
4.165kr + moms (ord. pris 4.900kr+ moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation och Boverkets byggregler. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss