Boverkets Byggregler

Intensivkursen som beskriver hur man ska uppfylla lagkraven i PBL

En intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till  plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Det pågår ständigt en process med att förändra, förtydliga och förbättra föreskriften och givetvis är våra kurser alltid uppdaterade med de senaste.
För dig som verkar i byggbranschen är det viktigt att vara uppdaterad och påläst kring Boverkets byggregler. Du måste veta vilka skyldigheter du har som konsult eller entreprenören och vilka lagar och regler gäller för din kund. Att kunna sin BBR hjälper er att undvika eventuella tvister och oklarheter. Det ger också ett professionellt intryck gentemot din kund och förhoppningsvis en frisk och säker byggnad.

Detta är en intensivkurs i Boverkets byggregler, BBR, där vi under en dag går igenom kapitlen i BBR för att du som deltagare ska få en förståelse för och lära känna din BBR.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill få en förståelse för Boverkets byggregler.  Projektledare, Arkitekter, Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

 • Regelverkets uppbyggnad och historik
 • Avsnitt 1 & 2: Inledning och allmänna regler, bl.a. verifierbara funktionskrav, Ekonomisk rimlig livslängd
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter och ändringar
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning

  Välj ort och datum (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  Ev. rabattkod

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. En kallelse skickas till dig ungefär en vecka före kursen/eventet. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum alternativt ställa in kursen/eventet. Vi meddelar detta cirka tio dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka/omboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning eller ombokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Live-streamad ONLINE kurs
  Har du bokat en live-streamad lärarledd ONLINE utbildning kommer du i samband med kallelsen få mer information och en länk hur du går tillväga för att delta på kursen online. För att få en bra upplevelse behöver du en dator med tillgång till internetuppkoppling, webbkamera (antingen integrerad på datorn eller extern webbkamera) och mikrofon och högtalare (antingen datorns inbyggda eller ett externt headset). OBS! För närvarande krävs det att alla kursdeltagare använder sig av zoom-klienten som går att ladda ner kostnadsfritt på zoom.us.

  Specialkost
  Vid fysiska kurser ingår lunch och kaffe (gäller ej live streamade onlinekurser). Om du inte redan gjort det, så kontakta oss snarast om du behöver särskild mat, till exempel vegetariskt, gluten- och eller laktosfritt.

  Datum och plats

  31 mars - Live stream online
  24 maj - Live stream online
  10 juni - Stockholm

  Du kanske även är intresserad av:
  BBR, 2 dagar
  BBR, 4,5 dagar

  Tider

  Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.45

  Pris

  4.900 kr + moms
  I kursavgiften ingår kursdokumentation och Boverkets byggregler. Moms tillkommer.
  Vid fysisk kurs ingår även kaffe och lunch.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss