PBL för administrativ personal

För en effektiv och rättssäker bygglovsprocess

PBL för administrativ personal

Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess. Sedan 1 januari 2019 ska dessutom bygglovsavgiften sänkas om handläggningen drar ut på tiden.

För att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt måste administratören ha en god förståelse för PBL och processerna i sig.

Denna kurs är unik i sitt slag, då du nu har möjligheten att gå kursen tillsammans med andra med liknade erfarenheter, frågor och arbetsuppgifter som du. Det är en väldigt uppskattad och populär kurs, så anmäl dig idag för att säkra din plats!

Vem vänder sig kursen till

Alla som arbetar administrativ på byggnadsnämnderna.

Kursinnehåll

Under dessa två dagar kommer vi gå igenom de olika processerna i PBL som är viktigt för administrativ personal att känna till.

  • Allmänna intressen
  • Plansystemet
  • Lovprocessen
  • Lovhantering
  • Tekniskt samråd
  • Kontrollansvarig & kontrollplan
  • Startbesked & Slutbesked
  • Tillsyn & Sanktioner
  • Hur gör ni i er kommun? Gruppdiskussioner under ledning av föreläsarna

Välj kurs

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

Är ni flera från din kommun, skriv namn & e-post i meddelandefältet

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Telefon

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Frågor om kursinnehållet besvaras av Stefan Andersson, 073-707 94 00

Datum och plats

Intresseanmälan för VT2021

Denna kurs går även att få som företagsutbildning. Vi kommer till er!
Kontakta oss för offert

Tider

Dag 1: 9.00 (kaffe från 8.30) – 16.45
Dag 2: 8.30-16.30

Boende i Skövde

First Hotel Billingehus, Skövde
tel: 0500-445 700
Vill du övernatta så bokar du själv boende/hotellrum.

Pris

8.500 kr inkl. lunch, kaffe och dokumentation, middag och kvällsaktivitet (dag 1). Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss