PBL för administrativ personal

För en effektiv och rättssäker bygglovsprocess

PBL för administrativ personal

Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess. Sedan 1 januari 2019 kan kommunerna även förlora stora pengar om tidsfristen på tio veckor för beslut om lov inte hålls.

För att kunna utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt måste administratören ha en god förståelse för PBL och processerna i sig.

Denna kurs vänder sig därför just till byggnadsnämndens administrativa personal. Förutom ren PBL-kunskap har du här även möjlighet att träffa andra i samma roll för att utbyta erfarenheter kring bland annat hanteringsfrågor och rutiner kring administrationen av PBL.

Vem vänder sig kursen till

Administrativ personal på byggnadsnämnderna.

Kursinnehåll

Under dessa två dagar kommer vi gå igenom de olika processerna i PBL som är viktigt för administrativ personal att känna till.
Därefter försöker vi få in praktisk hantering av lov och startbesked med förhoppningsvis många diskussioner.

  • Allmänna intressen
  • Plansystemet
  • Lovprocessen
  • Lovhantering
  • Tekniskt samråd
  • Kontrollansvarig & kontrollplan
  • Startbesked & Slutbesked
  • Tillsyn & Sanktioner
  • Praktisk hantering av lov och startbesked
  • Hur gör ni i er kommun? Gruppdiskussioner under ledning av föreläsarna

Välj kurs

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

Är ni flera från din kommun, skriv namn & e-post i meddelandefältet

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Telefon

Faktureringsadress om annan än ovan

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Frågor om kursinnehållet besvaras av Stefan Andersson, 073-707 94 00

Datum och plats

26-27 februari 2020 - Skövde

Tider

Dag 1: 9.00 (kaffe från 8.30) – 16.45
Dag 2: 8.30-16.30

Boende i Skövde

First Hotel Billingehus, Skövde
tel: 0500-445 700
Vill du övernatta så bokar du själv boende/hotellrum.

Pris

8.500 kr inkl. lunch, kaffe och dokumentation, middag och kvällsaktivitet (dag 1). Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss