Plan- och bygglagen

PBL - Intensivkurs

Plan- och bygglagen, PBL – Intensivkurs

I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in PBL och relaterad lagstiftning.  Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Planer
  • Lovprocessen
  • Anmälan
  • Kontrollplan & kontrollansvariga
  • Tekniskt samråd
  • Start & Slutbesked
  • Tillsyn & sanktioner
Anmäl dig här

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

18 december 2018 – Malmö
19 februari 2019 -Stockholm
19 mars 2019 - Göteborg
24 april 2019 - Malmö
18 juni 2019 - Stockholm

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.30

Pris

4.900 kr
I priset ingår kursdokumentation, lagtexterna, kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB