Plan- och bygglagen

PBL - Intensivkurs

Plan- och bygglagen, PBL – Intensivkurs

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna intensivkurs går vi övergripande igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få en god förståelse för lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in PBL och relaterad lagstiftning.  Bygglovsgranskare, Bygglovshandläggare, Byggnadsinspektörer, Politiker och Administrativ personal i kommunerna, Kontrollansvarig, Entreprenörer, Beställare, med flera.

Innehåll

  • Planer
  • Lovprocessen
  • Anmälan
  • Kontrollplan & kontrollansvariga
  • Tekniskt samråd
  • Start & Slutbesked
  • Tillsyn & sanktioner

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ungefär en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

16 september - Göteborg
16 oktober - Live streamad online
16 december - Stockholm

Tider

Ungefärliga kurstider är kl. 9.00 - 16.45

Pris
Fysisk utbildning

4.900 kr + moms
I kursavgiften ingår kursdokumentation, lagtexterna PBL & PBF, kaffe och lunch.

Live-streamad utbildning online

15% rabatt!
4.165kr + moms (ord. pris 4.900kr+ moms)
I kursavgiften ingår kursdokumentation och PBL och PBF.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss