Plan- och bygglagen

PBL - Grundkurs

Plan- & bygglagen, PBL - Grundkurs

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Syftet med bestämmelserna är att, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

I denna grundkurs går vi igenom PBL samt vissa delar av plan- och byggförordningen (PBF) så du ska få god kunskap om lagen.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning.

Program

Betoning i kursen ligger på kapitlen om lov, anmälan, handläggning, sanktioner och reglerna under byggtiden, kap 8-11 i PBL och kopplade regler i PBF.

Dag 1
 • lite om planer
 • delar av 2 kap som ska prövas i lov och förhandsbesked
 • bygglovsplikt
 • rivningslovsplikt
 • marklovsplikt
 • krav som prövas i lovet
 • lovansökan
 • kommunicering
 • lovbeslutet
 • överprövning
Dag 2
 • tekniska krav
 • anmälan
 • handlingar inför tekniskt samråd
 • tekniskt samråd
 • startbesked
 • kontrollplan
 • kontrollansvariga
 • särskilt sakkunniga
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 • slutsamråd
 • slutbesked
 • sanktioner

  Ort och datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  17-18 mars - Live stream online
  4-5 maj - Live stream online
  16-17 juni - Göteborg

  Du kanske även är intresserad av:
  PBL intensiv - 1 dag
  PBL ONLINE Grundkurs & delkurser

  Tider

  Ungefärliga kurstider är:
  Dag 1: 9.00 - 16.30
  Dag 2: 8.30-16.30

  Pris

  8.900 kr + moms
  I kursavgiften ingår kursdokumentation, lagtexterna PBL & PBF.
  Vid fysiska kurser ingår även för- och eftermiddagsfika samt lunch.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB

  Kontakta oss