Plan- och bygglagen på distans

Här kan du lära dig hela plan- och bygglagen när du vill!

Grundkurs på distans

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar allt byggande i samhället. Det är en väldigt central lagstiftning som många behöver ha kunskap om i sina arbeten, eller som politiker. Efter över 35 år som traditionell utbildare inom bygglagstiftning har vi nu skapat ett komplement till de lärarledda kurserna. Något helt nytt och unikt där du även har möjlighet att få ett tentamensbevis efter genomförd tentamen (frivilligt).

Du kan nu ta till dig kunskapen om PBL på valfri plats när du vill, eller har tid. Du kan studera i din egen takt, vilket gör att kursen passar både dig som studerat nyligen, men även dig som inte gjort det på många år.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, läsplatta eller smart telefon med anslutning till Internet.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning. till exempel

 • politiker och tjänstemän
 • projektledare, konsulter, arkitekter
 • kontrollansvariga, entreprenör, småhusleverantörer
 • övriga inom byggbranschen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en god förståelse för plan- och bygglagen.

Möjlighet att få ett tentamensbevis

Många har efterfrågat det och för första gången erbjuder vi dig ett examensbevis (efter godkänd tentamen), som du i olika sammanhang kan ha som ett bevis på att du genomgått och klarat av kursen.

Kursens innehåll

 • Över tre timmar utbildningsfilm samt illustrationer och övningsfrågor.
 • Med hjälp av nedladdningsbara dokument försäkrar vi oss om att kunskapen ska stanna hos dig även efter kursen.
 • De olika kursavsnitten innehåller också länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.
 • Det kanske bästa av allt är att du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill!

Kursen inleds med en grundläggande genomgång av lagens syfte, innehåll och definitioner. Sen följer fyra olika kursdelar som inte helt överraskande följer Plan- och bygglagens uppdelning.

Plansystemet
 • Det svenska plansystemet med översiktsplan och områdesbestämmelser samt detaljplaner. Men även hur dessa planer ska tas fram och vad dessa får och ska reglera, så de inte är olagliga.
 • Vem, hur och när kan någon överklaga ett beslut i planprocessen.

 

Finns även som delkurs här »
Bygglovsprocessen
 • Bygglovsprocessen med förhandsbesked och bygglov samt marklov och rivningslov. Inklusive alla undantag och friheter.
 • Kursen går igenom alla lovkategorier som kan sökas och vilka åtgärder som istället för lov är anmälningspliktiga och hur alla dessa ärenden ska hanteras av en kommun på ett rättssäkert sätt.

 

Finns även som delkurs här »
Byggprocessen

Byggprocessen är omfattande, och tar vid när en byggherre har beviljats ett lov eller gjort en anmälan.

 • Kommunens tekniska prövning av ärenden
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Tekniskt samråd och startbesked
 • Kontrollplan
 • Arbetsplatsbesök och slutbesked som ska säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller alla krav som ställs på en byggnad eller åtgärd enligt PBL.

 

Finns även som delkurs här »
Tillsyn & sanktioner

Avslutande avsnitt tar upp tillsyn och sanktioner som kommunen kan ta till när en byggherre inte av någon anledning gör som lagen föreskriver.

 • Kursen tar upp vilka olika åtgärder som kan bli aktuella de gånger någon bryter mot lagen, men även byggnadsnämndens uppdrag och skyldigheter enligt lagen.
 • Byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet och lyder därför inte bara under kommunal- och förvaltningslag, utan också just Plan- och bygglagen, vilket kursen går igenom hur dessa hänger ihop.

 

Finns även som delkurs här »

Kursupplägg

Till skillnad från många andra webbkurser är detta inget inspelat material från en föreläsning eller en berättarröst till power pointbilder. Kursen är noga genomarbetad för att göra det lättsamt för dig som deltagare att ta till dig innehållet.

 • Över tre timmar utbildningsfilm samt illustrationer och övningsfrågor.
 • Med hjälp av nedladdningsbara dokument försäkrar vi oss om att kunskapen ska stanna hos dig även efter kursen.
 • De olika kursavsnitten innehåller också länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.
 • Det kanske bästa av allt är att du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill!
Beställ kurs här

Ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).

Hur funkar en onlinekurs?

En onlinekurs är en kurs som du går via internet. Det enda som krävs är tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling. Det finns flera fördelar men en onlinekurs. Du genomför kursen helt i din egen takt och precis var och när du vill.  Du kan göra paus mitt i kursen. När du sedan återgår till kursen kommer du till det avsnitt där du senast befann dig, och du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill.

Till skillnad från många andra kurser online är detta inget inspelat material från en föreläsning eller en berättarröst till power pointbilder. Detta är en noga genomarbetad utbildningsfilm för att göra det lättsamt för dig som deltagare att ta till dig innehållet.

Våra kurser online innehåller även illustrationer och övningsfrågor där du kan säkerställa att du tagit till dig kursens innehåll. Det finns ofta även nedladdningsbara dokument som du kan ha nytta av även efter kursen. De olika kursavsnitten innehåller också länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.

Användarvillkor

Inloggningsuppgifterna är personliga och du kan endast få kursintyg för en deltagare per köpt kurs.

Från köptillfället har du tillgång till kursen i 3 månader.

Pris

5.000 kr. Moms tillkommer.

Betalkort eller faktura.
Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i tre månader från köptillfället.

Kursen är producerad av

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss

Tekniska frågor:
Coursio