Plan- och bygglagen online

Här kan du lära dig hela plan- och bygglagen när du vill!

Här kan du se en kort film om våra ONLINE utbildningar (2 minuter)

KURSPAKET:

PBL grundkurs - online

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar allt byggande i samhället. Det är en väldigt central lagstiftning som många behöver ha kunskap om i sina arbeten, eller som politiker. Efter över 35 år som traditionell utbildare inom bygglagstiftning har vi nu skapat ett komplement till de lärarledda kurserna. Något helt nytt och unikt där du även har möjlighet att få ett tentamensbevis efter genomförd tentamen (frivilligt).

Du kan nu ta till dig kunskapen om PBL på valfri plats när du vill, eller har tid. Du kan studera i din egen takt, vilket gör att kursen passar både dig som studerat nyligen, men även dig som inte gjort det på många år.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, läsplatta eller smart telefon med anslutning till Internet.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning. till exempel

 • politiker och tjänstemän
 • projektledare, konsulter, arkitekter
 • kontrollansvariga, entreprenör, småhusleverantörer
 • övriga inom byggbranschen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en god förståelse för plan- och bygglagen.

Välj mellan tentamensbevis eller kursintyg

Många har efterfrågat det och för första gången erbjuder vi dig ett examensbevis (efter godkänd tentamen), som du i olika sammanhang kan ha som ett bevis på att du genomgått och klarat av kursen. I  kursen ingår en tentamen + en möjlig omtentamen.
Väljer du att inte göra tentamen kan du själv skriva ut ett kursintyg efter genomförd kurs.

Vill du endast göra tentamen i PBL utan att gå kurs först kan du köpa den här »

 

Kursens innehåll

Detta är ett kurspaket som innehåller samtliga delar av våra onlineutbildningar i Plan och bygglagen. Varje del går även att köpa separat för den som så önskar.

Kursen inleds med en grundläggande genomgång av lagens syfte, innehåll och definitioner. Sen följer fyra olika kursdelar som inte helt överraskande följer Plan- och bygglagens uppdelning.

 • Det svenska plansystemet med översiktsplan och områdesbestämmelser samt detaljplaner. Men även hur dessa planer ska tas fram och vad dessa får och ska reglera, så de inte är olagliga.
 • Vem, hur och när kan någon överklaga ett beslut i planprocessen.

 

Du kan även köpa denna del separat här »
 • Bygglovsprocessen med förhandsbesked och bygglov samt marklov och rivningslov. Inklusive alla undantag och friheter.
 • Kursen går igenom alla lovkategorier som kan sökas och vilka åtgärder som istället för lov är anmälningspliktiga och hur alla dessa ärenden ska hanteras av en kommun på ett rättssäkert sätt.

 

Du kan även köpa denna del separat här »

Byggprocessen är omfattande, och tar vid när en byggherre har beviljats ett lov eller gjort en anmälan.

 • Kommunens tekniska prövning av ärenden
 • Kontrollansvarig enligt PBL
 • Tekniskt samråd och startbesked
 • Kontrollplan
 • Arbetsplatsbesök och slutbesked som ska säkerställa att den färdiga byggnaden uppfyller alla krav som ställs på en byggnad eller åtgärd enligt PBL.

 

Du kan även köpa denna del separat här »

Avslutande avsnitt tar upp tillsyn och sanktioner som kommunen kan ta till när en byggherre inte av någon anledning gör som lagen föreskriver.

 • Kursen tar upp vilka olika åtgärder som kan bli aktuella de gånger någon bryter mot lagen, men även byggnadsnämndens uppdrag och skyldigheter enligt lagen.
 • Byggnadsnämnden är en tillsynsmyndighet och lyder därför inte bara under kommunal- och förvaltningslag, utan också just Plan- och bygglagen, vilket kursen går igenom hur dessa hänger ihop.

 

Du kan även köpa denna del separat här »

Beställ här!

För tillfället har Klarna tekniska problem för vissa kunder (framförallt kommuner och myndigheter) som vill betala kursen mot faktura. Får du problem med att beställa kursen mot faktura kan du fylla i formuläret nedan så registrerar vi dig som kund manuellt (vardagar mellan kl. 8-17). Så fort vi gjort detta så får du tillgång till kursen, vilket vi meddelar dig via den e-post du angivit.

Har du problem att beställa kurs mot faktura via Klarnas sida, fyll i formuläret nedan (obs, manuell registrering vardagar 8-17)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Telefon

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Organisationsnummer

Adress

Adress

Postadress

E-post för fakturor

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


 

För tillfället har Klarna tekniska problem för vissa kunder (framförallt kommuner och myndigheter) som vill betala kursen mot faktura. Får du problem med att beställa kursen mot faktura kan du fylla i formuläret nedan så registrerar vi dig som kund manuellt (vardagar mellan kl. 8-17). Så fort vi gjort detta så får du tillgång till kursen, vilket vi meddelar dig via den e-post du angivit.

Har du problem att beställa kurs mot faktura via Klarnas sida, fyll i formuläret nedan (obs, manuell registrering vardagar 8-17)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Telefon

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Organisationsnummer

Adress

Adress

Postadress

E-post för fakturor

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


 

Kursupplägg

Till skillnad från många andra webbkurser är detta inget inspelat material från en föreläsning eller en berättarröst till power pointbilder. Kursen är noga genomarbetad för att göra det lättsamt för dig som deltagare att ta till dig innehållet.

 • Över tre timmar utbildningsfilm samt illustrationer och övningsfrågor.
 • Med hjälp av nedladdningsbara dokument försäkrar vi oss om att kunskapen ska stanna hos dig även efter kursen.
 • De olika kursavsnitten innehåller också länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.
 • Efter kursen kan du skriva ut ett intyg att du genomfört kursen.
 • Det kanske bästa av allt är att du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill!

En onlinekurs är en kurs som du går via internet. Det enda som krävs är tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling. Det finns flera fördelar men en onlinekurs. Du genomför kursen helt i din egen takt och precis var och när du vill, och du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill.

Behöver du hjälp, kontaktar du Coursio som erbjuder fri teknisk support via e-post: support@coursio.com

Inloggningsuppgifterna är personliga och du kan endast få kursintyg för en deltagare per köpt kurs.

Från köptillfället har du tillgång till kursen i 3 månader.

Pris

Med tentamen: 5000 kr + moms.
Utan tentamen: 4000 kr + moms.

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i tre månader från köptillfället.

 

Kursen är producerad av

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Teknisk support

Coursio (svar inom 24timmar)
support@coursio.com