Plansystemet online

Plansystemet i PBL består av översiktsplan, regionplan, detaljplan och områdesbestämmelser


Här kan du se en kort film om vår ONLINE utbildning - PBL Grundkurs (2 minuter)

Plansystemet i PBL - online

Plansystemet omfattar de inledande delarna i plan- och bygglagen som handlar om planering. Det vill säga översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser. Dessutom förfarandereglerna vid framtagande av planerna. Men också när, hur och vem som kan överklaga dessa. Det är en väldigt central lagstiftning som många behöver ha kunskap om i sina arbeten, eller som politiker.

Du kan nu ta till dig kunskapen om plansystemet på valfri plats när du vill, eller har tid. Du kan studera i din egen takt, vilket gör att kursen passar både dig som studerat nyligen, men även dig som inte gjort det på många år.

Det enda som krävs är att du har tillgång till en dator, läsplatta eller smart telefon med anslutning till Internet.

Vem vänder sig kursen till

Den som vill och behöver sätta sig in i nya PBL och relaterad lagstiftning. till exempel

 • politiker och tjänstemän
 • projektledare, konsulter, arkitekter
 • kontrollansvariga, entreprenör, småhusleverantörer
 • övriga inom byggbranschen

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge deltagaren en god förståelse för planprocessen i plan- och bygglagen.

Kursintyg ingår

Efter genomförd kurs har du möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Du vet väl att denna kurs även ingår i Kurspaket: PBL grundkurs - online. Om du går hela kurspaketet har du möjlighet att göra en tentamen och få ett examensbevis, som du i olika sammanhang kan ha som ett bevis på att du klarat av kursen.

Kursens innehåll

Denna kurs är en onlineutbildning som handlar om plansystemet i plan- och bygglagen.

Kursen inleds med en grundläggande genomgång av plan- och bygglagens syfte, innehåll och definitioner. För att sedan gå över till plansystemets delar:

 • Allmänna och enskilda intressen
 • Översiktsplan
 • Områdesbestämmelser
 • Detaljplan
 • Förfaranderegler vid framtagande av planer och områdesbestämmelser
 • Överklagande, vem, hur och när kan någon överklaga ett beslut i planprocessen

Kursen finns även med i Kurspaket: PBL grundkurs - online.

Köp kursen här!

KÖP PLANSYSTEMET I PBL - ONLINE
« Bakåt

Plansystemet - PBL ONLINE


Pris

PBL ONLINE delkurs 2 000 SEK exkl. moms
Datumlös
Online - e-learning

Köp kursen här!

Kursupplägg

Till skillnad från många andra webbkurser är detta inget inspelat material från en föreläsning eller en berättarröst till power pointbilder. Kursen är noga genomarbetad för att göra det lättsamt för dig som deltagare att ta till dig innehållet.

 • Utbildningsfilm samt illustrationer och övningsfrågor.
 • Med hjälp av nedladdningsbara dokument försäkrar vi oss om att kunskapen ska stanna hos dig även efter kursen.
 • Länkar till nyttiga sidor som passar just det aktuella avsnittet.
 • Efter kursen kan du skriva ut ett intyg att du genomfört kursen.
 • Det kanske bästa av allt är att du kan repetera önskade kursavsnitt så många gånger du vill!
Pris

2000 kr + moms

Kursen levereras online. Du har tillgång till kursen i tre månader från köptillfället.

Kursen är producerad av

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Teknisk support

Coursio
support@coursio.com

byggutbildarna-logo-vit-600x135