Byggregler & normer

Byggregler & normer för VVS-företag

Byggregler och normer för VVS-företag

Ett av Säker Vatten auktoriserat VVS-företag ska ha minst en anställd som har, utöver godkänd utbildning i ”Säker Vatteninstallation för VVS-företag”, dokumenterad kunskap om Plan- och bygglagen samt Boverkets Byggregler. Denna utbildning vänder sig till sådan person och innebär att utbildningskraven uppfylls.

Har du gått kursen tidigare men tappat bort ditt kursintyg kan du beställa ett nytt genom att maila jennie@byggutbildarna.com och uppge när och var du gick kursen samt ditt namn och personnummer. Uppge också adress dit intyget skall skickas. Kostnaden för nytt intyg är 300 kr + moms.

Kursprogram

  • Bygglagstiftningen; PBL, PBF,
  • Miljöbalken med förordningar
  • Boverkets byggregler, BBR, berörda avsnitt
  • Arbetsmiljöverket, AFS 2009:02
  • Konsumententreprenader - Konsumenttjänstlagen
  • Egenskapskrav CE-märkning  Typgodkännande

Observera

Att vid eventuellt omprov är det inte säkert att detta genomförs på kursorten utan det kan ske på hänvisad ort. I de flesta fall Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Observera att det inte är tillåtet att ta med tolk till utbildningen

Välj ort och datum

Namn 1*

Epost 1*


Namn 2

Epost 2


Namn 3

Epost 3


Företag/Kommun

Organisationsnummer*

Adress

Postadress

Telefon

Fax

Administratörs epost*
(vi skickar bekräftelse till denna adress, kan vara samma som någon du fyllt i ovan eller annan)

Faktureringsadress om annan än ovan

Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Eventuell specialkost

Jag godkänneratt Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB lagrar mina lämnade uppgifter.


Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t.ex. vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar före planerad kursstart.

Du kan avboka fram till tio dagar före kursstart. Därefter debiteras hel kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Företagsanpassad utbildning

Allt fler väljer att genomföra kurser internt inom företaget. Vi kan anpassa våra kurser efter önskemål både vad gäller tid och föreläsare. Kontakta Jennie på jennie@byggutbildarna.com om det finns intresse för en företagsintern utbildning.

Datum och plats

Stockholm 11 juni, Scandic Skärholmen

Vi vill tacka alla våra kunder för de år vi har fått utbilda er i VVS och Säker Vattens Branschregler. Till följd av förändrade förhållande från Säker Vatten ABs sida har vi på Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB valt att avveckla vår verksamhet från 1 juli 2020. Vi önskar er alla lycka till och ett stort tack för alla härliga möten och fina relationer!

Tider

8.00 - 17.00

Föreläsare

Staffan Söndergaard och Peter Ohlsson.

Pris

5.100 kr, från och med 1 januari 2020 höjer vi priset till 5200 kr per person.
Priset inkluderar kurslitteratur och tentamensavgift samt kaffe och lunch. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Staffan Söndergaard AB