Byggutbildarna Rune Johansson AB

Vårt utbud: kurser, evenemang och tentamina

EduAdmin listview

Boverkets byggregler styr allt byggande. Som verksam i byggbranschen måste du kunna din BBR. Denna kurs ger dig en grundlig förståelse för BBR.
Den som inte har möjlighet att gå samtliga dagar i vår grundkurs Boverkets byggregler kan välja att gå enstaka dagar
Denna intensivkurs ger dig en övergripande förståelse för Boverkets byggregler (BBR).
I denna grundkurs får du goda kunskaper om lagen som styr allt byggande.
Denna intensivkurs ger dig en övergripande förståelse för plan- och bygglagen och delar av plan- och byggförordningen
En årligt återkommande kurs som tar upp nyheter och ändringar i regelverken och relaterade rättsfall från byggbranschen. En kurs som gör att du hänger med!
Boverkets byggregler styr allt byggande. Som verksam i byggbranschen måste du kunna din BBR. Denna kurs ger dig goda förutsättningar för detta!
I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna för grunder och grundläggning. Vi pratar om vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.
I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna som handlar om stommen. Vi pratar om vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.
I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna inom installationer. Vi pratar om vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.
Vi vet alla hur viktigt brandskydd är och hur snabbt ett brandförlopp kan gå. Risken för allvarliga personskador är stor och en brand kan ge förödande konsekvenser. I denna kurs går vi igenom brandreglerna samtidigt som vi förklarar olika brandtekniska termer och frågeställningar som är vanliga vid projektering och utförande av brandskydd.
Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Denna kurs tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme.
Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd? Vad har jag för ansvar? Vilken roll har tjänstemännen? Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.
Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess .
I denna kurs ger vi förslag på hur bygglovsadministrationen kan effektiviseras genom praktiska arbetsformer, angreppssätt och metoder för att uppfylla kraven på en rättssäker kvalitetssäkrad administration.
Det är inte helt lätt att komma in i en kommunal verksamhet från den privata sektorn eller från skolan. Som tjänstman är man underordnad mer än bara PBL:s regelverk. Man måste även agera utifrån förvaltningslagen i en organisation som bestäms av kommunallagen.
En kurs av bygglovhandläggare för bygglovhandläggare!
En kurs av byggnadsinspektörer för byggnadsinspektörer!
Inspektörs- och handläggarträffarna är årliga träffar fyllda av information, diskussion och nätverkande.
På denna fyra dagars grundkurs för blivande kontrollansvariga får du lära dig om de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig ska kunna eller känna till.
Denna intensivkurs för blivande kontrollansvariga behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna enligt Boverkets föreskrift KA 4 med ändringar. Övriga delar är självstudier inför tentamen.
Nu kan du bli kontrollansvarig enligt PBL hemma i soffan!
Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (tentamen) samt uppfylla Boverkets övriga krav.
Får du alltid olika bud vad en kontrollplan ska innehålla? Här är kursen du behöver för att veta vilka krav lagen ställer på kontrollplanen.
Mötesplatsen för kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, konsulter, projektledare med flera.
Missa inte denna dag där experter ger dig svar på dina frågor om kontrollplaner enligt PBL 
KA - träffa dina kollegor i länet. En dag med information, diskussion och erfarenhetsutbyte för certifierade KA.
Har det snart gått fem år sedan du certifierade dig? I så fall är det dags att förnya ditt certifikat!
Är ni många på företaget som behöver uppdatera er inom ett visst område? Är det svårt komma loss från arbetet?