byggutbildarna-huvudbild-lr

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Vårt utbud: kurser, evenemang och tentamina

EduAdmin listview

Boverkets byggregler styr allt byggande. Som verksam i byggbranschen måste du kunna din BBR. Denna kurs ger dig en grundlig förståelse för BBR.
En intensivkurs som ger dig en övergripande och bra förståelse för BBR och hur du kan uppfylla lagkraven
I denna grundkurs får du goda kunskaper om lagen som styr allt byggande.
Denna intensivkurs ger dig en övergripande förståelse för plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.
En tvådagars kurs i BBR, där du lär dig hur du kan uppfylla lagkraven
Få övergripande kunskap om byggteknik och kontroll vid byggandet av grunder, vilka risker det finns och lämpliga kontroller.
Kursen som ger dig övergripande kunskap om vanliga stomsystem, vilka risker det finns och lämpliga kontroller
Denna kurs ger dig övergripande kunskap om installationer i byggnader.
Ett stort problem i dagens byggande är fuktskador. Denna kurs tar upp hur de vanliga byggkonstruktionerna kan skyddas genom bra projektering och kontroll, men även när och hur man gör om olyckan ändå är framme.
Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd? Vad har jag för ansvar? Vilken roll har tjänstemännen? Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.
Byggnadsnämndens administratörer har en mycket viktig roll för att skapa en effektiv och framförallt rättssäker bygglovsprocess.
Kursen som fokuserar på hur du som inspektör kan arbeta för att få teorin att fungera i praktiken.
De årliga inspektörs- och handläggarträffarna är regionala träffar fyllda av information, diskussion och nätverkande mellan kommunerna i länet.
KA - träffa dina kollegor i länet. En dag med information, diskussion och erfarenhetsutbyte för certifierade KA.
Har det snart gått fem år sedan du certifierade dig? Då är det dags att förnya ditt certifikat!
På denna grundkurs får du lära dig om de lagar och föreskrifter som kontrollansvarig ska kunna och känna till.
Denna intensivkurs behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna.
Nu kan du bli kontrollansvarig enligt PBL hemma i soffan!
Får du alltid olika bud vad en kontrollplan ska innehålla? Här är kursen du behöver för att veta vilka krav lagen ställer på kontrollplanen.
Mötesplatsen för kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, konsulter, projektledare med flera.
byggutbildarna-logo-vit-600x135