Inspektör- & handläggarträffar

Byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare och arkitekter på kommunen

Inspektör- & handläggarträffar 2108 - 30 oktober – 27 november

Sedan år 2000 har inspektörs- och handläggarträffarna genomförts i de flesta län mer eller mindre regelbundet.
Träffarna är informations- och erfarenhetsträffar för kommunernas bygglovshandläggare/ arkitekter och inspektörer. På senare år har även länsstyrelsens representanter inom byggområdet allt mer närvarat på träffarna vilket vi och kommunens tjänstemän uppskattar mycket. Även byggnadsnämndens politiker brukar vara med under denna givande dag.

Informationen och diskussionerna kretsar kring regelverken, byggtekniken och rättsfallen under det gångna året. Erfarenhetsutbytet handlar om hur dessa frågor hanteras i praktiken i kommunerna.

Vem vänder sig träffen till

 • Byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare/arkitekter på kommunen
 • Handläggare på Länsstyrelsen
 • Politiker i byggnadsnämnden

Program 2018

 • Nytt och på gång i PBL
 • Konsekvenser i PBL på grund av ny förvaltningslag - 4 veckors regeln
 • Solceller
 • CE-märkning av fönster och dörrar
 • Beräkning av tidsfrister, avgifter och reduktion
 • Förebilder för handläggningstider
 • Vilken BBR gäller?
 • Röriga regler för bygglovsfriheter
 • Vägledning brand
 • Rättsfall
 • Grupparbete - Möjligheter och farhågor med de nya tidsfristerna och avgifterna

Datum & länsgrupperingar

30 oktober – Skåne & Halland (Höör)
31 oktober – Kronoberg, Kalmar, Blekinge (Korrö)

6 november – Västra Götaland (Trollhättan)
7 november – Södermanland, Gotland, Stockholm, Uppsala

13 november – Dalarna, Gävleborg (Borlänge)
14 november – Värmland, Örebro & Västmanland (Nora)
15 november – Jönköping, Östergötland (Tranås)

21 november – Västerbotten (Umeå)
22 november – Norrbotten (Luleå)

27 november – Jämtland, Västernorrland (Ånge)

Vi försöker gruppera träffarna länsvis och placera dem så att så många som möjligt ska ha möjlighet att vara med. Det går dock givetvis bra att vara med på någon annan av träffarna om det passar dig bättre!


Är ni flera från kontoret som vill gå? Gå 5 betala för 4! Anmäl er genom att maila namn och epostadresser på samtliga, samt faktureringsadress och ev. märkning till admin@byggutbildarna.com

Anmäl dig här

Välj ort och datum

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

Erbjudande

Gå 5 betala för 4
Här kan du anmäla ytterligare två deltagare, vi bjuder på anmälningsavgiften för den femte deltagaren. Välkomna.

Namn 4

Epost 4

Namn 5

Epost 5

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Ev. rabattkod

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

Se stycket "Datum & länsgrupperingar" här intill

Tider

Förmiddagsfika serveras kl 8.30. Själva träffen börjar kl 9.00 och håller på till ca 15.30.

Pris

I avgiften 2 200:– ingår dokumentation, för- och eftermiddagskaffe, samt lunch. Moms tillkommer.
Gå 5 betala för 4 = 8 800:–

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB