Om certifiering

Vilka certifieringsnivåer finns det?

Om certifiering

Funktionen kvalitetsansvarig, KA, infördes 1995 i plan- och bygglagen. Samtidigt infördes att byggnadsnämnden kunde godkänna en KA som inte var certifierad. I dag måste den kontrollansvarige vara certifierad. Det finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga enligt PBL: KIWA och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL).

För information om Förnyad certifiering, se längre ner på sidan!

Krav för att bli certifierad

Boverkets föreskrift BFS 2011:14 KA 4 med ändringar beskriver vad som krävs för att bli certifierad kontrollansvarig. Förenklat gäller följande krav:

  1. Teknisk utbildning, eller minst 10 års yrkeserfarenhet inom relevanta områden
  2. Yrkeserfarenhet inom relevanta områdena 
  3. Lämplighetsintyg
  4. Dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen, dvs godkänd tentamen 

Är du osäker om du kan bli certifierad, kontakta det certifieringsorgan (se nedan) du vill certifiera dig hos.
(OBS! Byggutbildarna är inte ett ackrediterade certifieringsorgan, så vi kan tyvärr inte avgöra om du uppfyller kraven på certifiering eller inte)

Vad betyder personcertifiering?

Certifieringen för kontrollansvariga enligt PBL, är en så kallad personcertifiering. Det innebär att bara den person som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra.

Vilka certifieringsnivåer finns det?

Det finns två behörighetsnivåer som certifierad kontrollansvarig enligt PBL.

Behörighet N - projekt av normal art

  • Projekt av normal art kan vara nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av en- eller tvåbostadshus.
  • Det kan även gälla flerbostadshus med högst två våningar eller andra slags byggnader med högst två våningar.
  • Projekt av normal art kan även avse ändring i alla slags byggnader samt idrottsplatser.  

Behörighet K - projekt av komplicerad art

  • Projekt av komplicerad art kan vara nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinbanor, radio- eller telemaster och vindkraftverk.
  • Det kan även gälla arbeten med fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga eller projekt med byggnader och anläggningar för brandfarlig verksamhet.
  • Projekt av komplicerad art kan även avse byggnader med stora spännvidder.

Indelningen i behörighetskategorier är till för att underlätta certifiering av kontrollansvarig för arbeten av olika svårighetsgrad med avseende på kontrollbehov och kontrollens omfattning. I det enskilda byggprojektet kan därför certifierad kontrollansvarig med annan behörighet behövas än vad som följer av ovan angivna exempel på byggnadsverkets svårighetsgrad.

Måste jag gå kurs?

Det finns inga krav på att gå någon kurs för att bli Kontrollansvarig enligt PBL. Det krav som finns är en godkänd tentamen att du kunskaper och känndom om bygglagstiftningen (de punkt 4 ovan). Dock väljer många att gå någon av våra kurser som en förberedelse inför tentamen. I våra kurser ingår alltid tentamen för den som vill. Du kan givetvis välja att endast göra tenta genom oss om du vill.

Det är Boverket tillsammans med certifieringsorganen som bestämt vad tentorna ska innehålla och vad du som blivande KA ska kunna. Varje certifieringsorgan har dock sin egna tentamen. Det är därför viktigt att du väljer vilket organ du vill certifiera dig hos så du får rätt tentamen.

Läs mer:
Om tentamen
Endast tentamen
Om kontrollansvarig

Vilket certifieringsorgan ska jag välja?

I praktiken är det ingen större skillnad mellan certifieringsorganen. De utgår alla från Boverkets krav BFS 2011:14 KA 4 med ändringar. Har du tidigare varit certifierad hos något av organen kanske du vill fortsätta vara det, men det avgör du själv. Däremot har certifieringsorganen "egna" tentor, så för att det ska bli rätt så måste du meddela oss vilken tenta du vill göra. Innehållsmässigt är tentorna likvärdiga.

Det finns några olika aktörer som är ackrediterade för att få genomföra certifiering av kontrollansvariga. Vi samarbetar med Kiwa Certifiering samt RISE certifiering (fd. SP och DNV GL). Klicka på bilderna för att komma till deras respektive sidor för kontaktuppgifter och dylikt.

   

 

Observera! Avser du att förnya ditt certifikat med en förenklad kompetensprövning (se nedan) så måst du  välja samma certifieringsorgan som du är tidigare certifierad hos. I annat fall måste du genomgå en ny grundprövning. 

Vad kostar det att certifiera sig?

I våra kurser ingår inte själva certifieringen  eller certifieringskostnaden, då det endast är ackrediterade certifieringsorgan som får besluta om detta. Kontakta det certifieringsorgan du vill certifiera dig hos för prisuppgifter.

Den som gått vår KA-kurs kan själv välja certifieringsorgan. Certifieringen görs både utifrån Boverkets föreskrift, KA4 (med ändringar) och utifrån de EU-standarder som reglerar certifieringsverksamheten.

Certifierad KA ska årligen rapportera till certifieringsorganen

När du väl är certifierad måste du rapportera om sina KA-uppdrag årligen liksom om den fortbildning du genomgått under året.


Förnyad certifiering:

De första Kontrollansvariga enligt PBL certifierades 2 maj 2011. Certifikaten är giltiga i fem år, men börja gärna förbereda förnyelsen i god tid innan den går ut.

Förutom att certifieringsorganen ska alltid ska pröva lämpligheten även vid förnyelse ska den certifierade kontrollansvarige gå igenom en förenklad kompetensprövning eller en förnyad fullständig kompetensprövning.

Förnyelse av certifikatet kan ske under två förutsättningar:

1) Den som har arbetat i väsentlig omfattning, dvs har haft några större eller tiotalet mindre projekt under de 5 åren, har rätt att skriva ett enklare förnyelseprov med 16 frågor under 2 timmar.
Frågorna fördelas på hela litteraturlistans innehåll (Enligt KA4 med ändingar), men med fokus i första hand på det viktigaste som ändrats de senaste fem åren. Denna tentamen genomförs i direkt anslutning till kursen Uppdatering för kontrollansvariga

2) Har du inte arbete i väsentlig omfattning enligt ovan, så kan du istället skriva ett nytt grundprov med 36 frågor under 4 timmar. Detta görs vid något av våra ordinarie tentatillfällen (Se KA Grundkurs eller KA Intensivkurs)

Läs mer:

Om tentamen
Endast tentamen
Om kontrollansvarig

byggutbildarna-logo-vit-600x135