Byggnadsinspektör

Förvandla teori till verklighet

Byggnadsinspektör - en praktisk kurs som lär dig hur teorin kan fungera i verkligheten

Plan- och bygglagen är relativt tydlig med vad man teoretiskt ska göra som byggnadsinspektör. Hur man ska göra det praktiskt är däremot inte lika tydligt.

Som många vet ska en inspektör inte granska handlingar utan istället göra en bedömning om de tekniska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas. Hur gör man egentligen det? Och framför allt, hur avgör man om bedömningen man gjort är rimlig?

Det som skiljer denna kurs mot andra kurser, är att den inte bara bygger på vad man ska göra som inspektör, utan också hur man ska göra. Våra föreläsare har alla lång erfarenhet som inspektörer.

Kursen bygger på förarbetena och bestämmelser i Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och relevant byggteknik. Som underlag för kursen ligger även många intervjuer med inspektörer från olika delar av Sverige.

Vem vänder sig kursen till

Byggnadsinspektörer och handläggare som arbetar med den tekniska delen av bygglov- och anmälningsärenden.

Kursinnehåll

 • Inspektörens roll och uppgifter
 • Hur bedömer man att tekniska egenskapskraven uppfylls?
 • Vilka handlingar behövs och vilken information får man ut av dem?
 • Hur förbereder man och genomför ett givande tekniskt samråd?
 • Tekniskt samråd, startbesked och slutbesked i praktiken
 • Praktiska råd och tips baserat på erfarenhet från erfarna byggnadsinspektörer

  Välj ort och datum (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Namn 2

  E-post 2

  Namn 3

  E-post 3

  ADRESSUPPGIFTER:

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer & ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  Kontakta oss

  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Datum och plats

  11 maj - Live stream online - Nyhet!

  Du kanske även är intresserad av 
  Inspektör- och handläggarträff

  Tider

  Kursen börjar kl 9.00 och håller på till ca 16.45

  Pris

  4.900 kr
  I kursavgiften ingår lunch, kaffe och kursdokumentation. Moms tillkommer.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB