Byggteknik & kontroll – grundläggning

Övergripande kunskaper om byggteknik och byggprocessen

Byggteknik & kontroll - grundläggning

Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en övergripande kunskap inom byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Denna kurs ingår i serien kurser inom Byggteknik och kontroll

Vem vänder sig kursen till

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom Byggteknik och kontroll - grundläggning
Många av våra kursdeltagare är Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Kursinnehåll - grundläggning

Vanliga grundläggningssätt:

  • Platta på mark
  • Krypgrund
  • Källare m.m...

Vi diskuterar och försöker svara på frågorna:

  • Hur är grunderna konstruerade?
  • Vilka risker finns?
  • Vilka kontroller är lämpliga?
  • Vad bör man tänka på inför tekniskt samråd och arbetsplatsbesök?
Anmäl dig här

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Datum och plats

9 april 2019 - Stockholm

Pris

4.900 kr
I kursavgiften ingår kaffe, lunch och kurskompendium. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB