PBL för politiker

För politiker i byggnadsnämnden

PBL för politiker

Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd?

Vad har jag för ansvar? Vilken roll har tjänstemännen?

Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av Plan- och bygglagen, PBL.

Efter valet 2018 kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många "gamla" som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen.  Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till.

Vi kan nu utöver våra företagsutbildningar, då vi kommer till er, erbjuda en endagskurs som vänder sig till dig som politiker som kommer i kontakt med plan- och bygglagen. Det kan till exempel vara byggnadsnämndens politiker, tekniska nämnden eller liknande nämnder. I kursen fokuserar vi på det som du som politiker, ny som erfaren, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning (PBF, BBR, EKS).

Vem vänder sig kursen till

Politiker i byggnadsnämnen och andra nämnder som berörs av plan- och bygglagen.

Kursinnehåll

 • PBLs syfte och innehåll
 • Byggnadsnämndens uppgifter enligt PBL
  • Specialreglerad lag
 • Vad är enskilda och allmänna intressen?
 • Hur funkar planprocessen?
  • Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelse mm
  • Planändringar
  • Mindre avvikelser mm
 • Från bygglov till slutbesked
  • Krav på byggnadsverk
  • Lovplikt och lovhantering (bygglov, marklov och rivningslov, tillfälliga lov, laga kraft)
  • Anmälningsplikt
  • Tekniskt granskning (Tekniska egenskapskrav, tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked, slutbesked)
 • Tillsyn och påföljder
  • Förelägganden (lov, åtgärd, rättelse, rivning)
  • Förbud (mot fortsatt arbete och användning)
 • Överklagande
Anmäl dig här

Välj ort och datum (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER:

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan):

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

Ev. rabattkod

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats cirka en vecka före respektive kurs.

Övriga kursvillkor

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.


Du kan även få denna kurs på "hemmaplan"

Vi har glädjen att kunna erbjuda er denna kurs till politiker i nämnderna som behöver kunna plan- och bygglagen på er hemmaplan. Ni behöver inte resa någonstans, vi kommer till er. I kursen fokuserar vi på det ni som politiker, nya som gamla, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning.

Vi håller kursen hos er!

BOKA KURS

Samla ihop så många deltagare ni vill!
Kanske vill kranskommunernas politiker också vara med? Eller partikollegorna?
Vi håller kursen hos er. Ni står för kurslokal och eventuell förtäring (kaffe & lunch).
Kursen håller på ca kl 9.00-16.00 (inkl bensträckare, fika och lunch).

OFFERT

Skicka oss en offertförfrågan via formuläret nedan, eller via e-post till admin@byggutbildarna.com så hör vi av oss.
Skriv gärna antal som kan komma att gå kursen, samt förslag på datum som kan passa er.

Maxpris!

Vi vill så gärna att så många som möjligt skall lära sig detta, därför har vi satt ett maxpris på kursen. Ju fler ni är desto billigare blir det per person.  Är ni fler än 20 personer har vi ett maxpris på 60.000 kr för obegränsat antal deltagare. Moms tillkommer.

Skicka offertförfrågan

Kommun (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Ungefärligt antal deltagare

Förslag/önskemål på kursdatum

ADRESSUPPGIFTER
(dit kursmaterial mm ska skickas - kan även meddelas senare, minst 2v före kursdagen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Namn & telefon till er kontaktperson på kursdagen

FAKTURERINGSADRESS:

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.

Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit er offertförfrågan skickas så snart vi mottagit den. Därefter tas vidare kontakt för att bestämma datum, plats m.m.

Datum och plats

6 mars 2019 - Göteborg
26 mars 2019 - Stockholm
4 juni 2019 - Stockholm

Denna kurs finns även som FÖRETAGSUTBILDNING - då vi kommer till er!
Kontakta oss för offert!

Pris

Kursavgift, 4.900kr. Moms tillkommer.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss

admin@byggutbildarna.com
08-33 03 13