PBL för politiker

För politiker

PBL för politiker

Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd?

Har jag som politiker något ansvar enligt lagen? Vilken roll har tjänstemännen?

Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av Plan- och bygglagen, PBL.

Efter valet 2018 kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många "gamla" som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen.  Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till.

Vem vänder sig kursen till

Politiker i byggnadsnämnden och andra nämnder som berörs av plan- och bygglagen.

Kursinnehåll

I kursen fokuserar vi på det som du som politiker, ny som erfaren, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning (PBF, BBR, EKS).

 • PBLs syfte och innehåll
 • Byggnadsnämndens uppgifter enligt PBL
  • Specialreglerad lag
 • Vad är enskilda och allmänna intressen?
 • Hur funkar planprocessen?
  • Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelse mm
  • Planändringar
  • Mindre avvikelser mm
 • Från bygglov till slutbesked
  • Krav på byggnadsverk
  • Lovplikt och lovhantering (bygglov, marklov och rivningslov, tillfälliga lov, laga kraft)
  • Anmälningsplikt
  • Tekniskt granskning (Tekniska egenskapskrav, tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked, slutbesked)
 • Tillsyn och påföljder
  • Förelägganden (lov, åtgärd, rättelse, rivning)
  • Förbud (mot fortsatt arbete och användning)
 • Överklagande

Mycket att göra? - Vi kommer till er!

Ni behöver inte resa någonstans, vi kommer till er.

BOKA KURS

Samla ihop så många deltagare ni vill!
Kanske vill kranskommunernas politiker också vara med? Eller partikollegorna?

Vi håller kursen hos er. Ni står för kurslokal och eventuell förtäring (kaffe & lunch).
Kursen håller på ca kl 9.00-16.00 (inkl bensträckare, fika och lunch).

OFFERT

Skicka oss en offertförfrågan via formuläret nedan, eller via e-post till marknad@byggutbildarna.com så hör vi av oss.
Skriv gärna antal som kan komma att gå kursen, samt förslag på datum som kan passa er.

Maxpris!

Vi vill så gärna att så många som möjligt skall lära sig detta, därför har vi satt ett maxpris på kursen. Ju fler ni är desto billigare blir det per person.

Kommun (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Ditt telefonnummer (obligatoriskt)

Ungefärligt antal deltagare

Förslag/önskemål på kursdatum

ADRESSUPPGIFTER
(dit kursmaterial mm ska skickas - kan även meddelas senare, minst 2v före kursdagen):

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer & ort)

Namn & telefon till er kontaktperson på kursdagen

FAKTURERINGSADRESS:

Företag/Kommun

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänneratt Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter.


Datum och plats

Vi kommer till er!

Pris

Kontakta oss för offert

 

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss

marknad@byggutbildarna.com
08-33 03 13