PBL för politiker

Politiker i byggnadsnämnden måste även kunna lagen

PBL för politiker

Vad innebär det att sitta i en specialreglerad nämnd?

Har jag som politiker något ansvar enligt lagen? Vilken roll har tjänstemännen?

Som politiker i byggnadsnämnden styrs du bland annat av plan- och bygglagen, PBL.

I samband med valet kommer det in många nya politiker i nämnden, likväl som det är många "gamla" som sitter kvar. Det är särskilt viktigt att alla i nämnden förstår PBLs innebörd och hur man som politiker kan besluta ärenden utifrån lagen.  Det sker dessutom hela tiden förändringar i bygglagstiftningen vilket du som politiker bör känna till.

Vem vänder sig kursen till

Politiker i byggnadsnämnden och andra nämnder som berörs av plan- och bygglagen.

Kursinnehåll

I kursen fokuserar vi på det som du som politiker, ny som erfaren, bör känna till om plan- och bygglagen samt relaterad bygglagstiftning (PBF, BBR, EKS).

 • PBLs syfte och innehåll
 • Byggnadsnämndens uppgifter enligt PBL
  • Specialreglerad lag
 • Vad är enskilda och allmänna intressen?
 • Hur funkar planprocessen?
  • Översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelse mm
  • Planändringar
  • Mindre avvikelser mm
 • Från bygglov till slutbesked
  • Krav på byggnadsverk
  • Lovplikt och lovhantering (bygglov, marklov och rivningslov, tillfälliga lov, laga kraft)
  • Anmälningsplikt
  • Tekniskt granskning (Tekniska egenskapskrav, tekniskt samråd, kontrollansvariga, startbesked, slutbesked)
 • Tillsyn och påföljder
  • Förelägganden (lov, åtgärd, rättelse, rivning)
  • Förbud (mot fortsatt arbete och användning)
 • Överklagande

Mycket att göra? - Vi kommer till er!

Ni behöver inte resa någonstans, vi kommer till er eller genomför den lärarledd online om ni hellre önskar.

Samla ihop de deltagare ni vill! Det är inte ovanligt att byggnadsnämndens tjänstemän närvarar och kanske vill kranskommunernas politiker också vara med? Eller varför inte partikollegorna?

Ni står för kurslokal och eventuell förtäring (kaffe & lunch).
Kursen håller på ca kl 9.00-17.00 (inkl. bensträckare, fika och lunch).

OFFERT

Skicka oss en offertförfrågan via formuläret nedan, eller via e-post till marknad@byggutbildarna.com så hör vi av oss. Skriv gärna antal som kan komma att gå kursen, samt förslag på datum som kan passa er.

Datum och plats

Vi kommer till er eller genomför den lärarledd online om ni hellre önskar.

Pris

Kontakta oss för offert

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss

marknad@byggutbildarna.com
08-33 03 13

byggutbildarna-logo-vit-600x135