Om tentamen

Förstagångscertifiering och förnyad certifiering

Vad krävs för att bli certifierad?

För att bli certifierad krävs:

 1. Teknisk utbildning, eller minst 10 års yrkeserfarenhet inom relevanta områden
 2. Yrkeserfarenhet inom relevanta områdena
 3. Lämplighetsintyg
 4. Dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen, dvs godkänd tentamen

För att bli certifierad kontrollansvarig ska du göra ett skriftligt prov (tenta) som visar att du har kunskap om bland annat bygglagstiftningen och entreprenadjuridik. Det är Boverket och certifieringsorganen som bestämt vad du ska kunna. Du kan läsa om dessa krav i "om certifieringen". Som avtalspartner till RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL) och KIWA Certifiering genomför vi både kurser och tentamen.

Läs mer om detta här: Om certifieringen

***

Är det skillnad på kunskapsproven?

Grundtentamen för förstagångscertifiering

I samband med anmälan till tentamen (går du kurs, frågar vi detta då) så måste välja vilket certifieringsorgan du avser certifiera dig hos, eftersom certifieringsorganen har sina egna tentor. Läs mer här: Om certifiering

 • Tentamenstid – 4 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd.
 • För godkänt krävs 70 procent rätt. Det framgår av förstasidan på tentan hur många poäng du behöver.
 • Det tar upp till 14 arbetsdagar innan du får besked om ditt tentaresultat.
 • Ditt resultat meddelas direkt till dig och ditt certifieringsorgan, så fort tentan är rättad.
 • Resultatet skickas med e-post till den adress du skriver på tentan. Skriv tydligt och se till att den är rätt så du inte missar ditt resultat.
 • Har du frågor kring tentafrågorna så måste du kontakta ditt certifieringsorgan. Kontaktar du examinatorn innan du fått besked om ditt tentaresultat om du undrar något om tentafrågorna riskerar du att bli underkänd.

Tentamen för förnyad certifiering

Kunskapsprovet/ tentan behövs för att visa att du kan de lagar och regler som har tillkommit sedan du blev certifierad första gången. Tentan innehåller även frågor som stämmer av att du har samma kunskaper som tidigare. Tyngdpunkten på provet är dock det som är nytt. Samma regler gäller för prov för omcertifiering som för prov för förstagångscertifiering.

 • Tentamenstid – 2 timmar
 • Samma tenta oavsett behörighet (K eller N)
 • Två betyg – Godkänd och icke godkänd
 • För godkänt krävs 70 procent rätt. Det framgår av förstasidan på tentan hur många poäng du behöver.
 • Det tar upp till 14 arbetsdagar innan du får besked om ditt tentaresultat.
 • Ditt resultat meddelas direkt till dig och ditt certifieringsorgan, så fort tentan är rättad.
 • Resultatet skickas med e-post till den adress du skriver på tentan. Skriv tydligt och se till att den är rätt så du inte missar ditt resultat.
 • Har du frågor kring tentafrågorna så måste du kontakta ditt certifieringsorgan. Kontaktar du examinatorn innan du fått besked om ditt tentaresultat om du undrar något om tentafrågorna riskerar du att bli underkänd.
Viktigt

Certifieringsorganen har regler för vem som får förnya sin certifiering eller måste göra om hela grundprocessen. Exempelvis kan det krävas att du haft några större eller ett tiotal mindre KA-projekt under certifikatets giltighetstid (enligt BFS 2011:14 KA §12 Allmänt råd). Är du osäker på om du uppfyller deras krav för förnyad certifiering, kontakta ditt certifieringsorgan.

***

Vilken tenta är för vilken behörighetsnivå (N & K)?

Det finns två certifieringsbehörigheter som kontrollansvariga enligt PBL. Behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art och behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Läs mer om det här: Om certifieringen. Tentamen (för såväl nycertifiering som för uppdatering) är dock densamma för båda behörigheterna.

***

Vilken litteratur får man ha med sig på tentan?

På tentan får du ha med dig all kurslitteratur, lagar, förordningar, föreskrifter mm. som du fått i samband med att du gått någon av våra kurser för KA. Har du inte gått någon av våra kurser så har ditt certifieringsorgan en aktuell litteraturlista/ litteraturförteckning på respektive hemsida: KIWA och RISE.

Ett exemplar (som alla som tentar får dela på) av ISO 9001 & ISO 14001 finns att låna under tentan vid behov.

***

Hur länge gäller en tenta?

Sedan 2017-01-01 gäller att prov får vara högst 2 år gamla såvida inte annat framgår av certifieringsregeln för en enskild ordning. Anledningen är att lagstiftning och bestämmelser ändras fortlöpande och certifieringsorganens bedömning är därför att resultat från prov måste vara erhållna i rimlig närtid. Är du osäker om ditt resultat gäller, kontakta ditt certifieringsorganen för att se vad som gäller i det specifika fallet.

***

Vad kostar en tenta?

Det kostar lite olika beroende på vilken typ av tenta du ska göra. Här kan du läsa mer och beställa en tentamen (kunskapsprov): Boka tentamen

***

Måste jag anmäla mig till tentamen? 

Om du själv behöver boka in dig på ett provtillfälle varierar beroende på vilken kurs du går och om den är fysisk eller lärarledd online. Läs mer här: Boka tentamen

***

Finns det övningsfrågor inför tentamen/ kunskapsprovet?

Ett övningshäfte med över 600 frågor och svar ingår vid kurserna KA grundkurs 4 dagar , KA intensivkurs 2 dagar samt KA grundkurs på distans.

Vill du enbart göra en tentamen har du nu även möjlighet att köpa övningsfrågorna i samband med bokning av tentamen/kunskapsprovet. Övningshäftet skickas då till dig 14 dagar innan inbokat tentadatum.

Det kan även vara intressant för dig som beställer en omtenta och som inte har fått övningshäftet i samband med någon kurs (tex Uppdatering för kontrollansvariga)

***

Tentamen vid lärarledda utbildningar online & KA på distans

Kunskapsprovet (tentan) måste genomföras fysiskt. Vid lärarledda kurser online genomförs därför tentamen vid ett av våra ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv vill ordna tentamensvakt via en kommun (se nedan "Kan jag göra tentamen någon annanstans?"). Du måste själv anmäla till oss vid vilket av våra tillfällen som du vill göra provet på, eller om du avser göra tentamen någon annanstans.

***

Kan man göra tentamen någon annanstans?

På byggnadsnämnden

Om du inte har möjlighet att göra tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, kan det i vissa fall finnas möjlighet att göra detta på din kommun (lämpligtvis byggnadsnämnden eller liknande). Många kommuner ser det som en service att vara tentavakt för deras kontrollansvariga, men alla har inte resurser för att kunna erbjuda detta.

Följande grundkrav gäller på den som ska vara provvakt:

   • Personen får inte själv vara certifierad kontrollansvarig.
   • Personen får inte heller ha intresse av en certifiering inom området eller ha en pågåendeansökan om certifiering inom området.
   • Provvakt får inte ha en nära relation till den/de person/er som vaktas. Med nära relation avses make, maka, sambo, förälder, barn, syskon och nära vänner eller arbetskollegor.
   • Provvakten har signerat och returnerat sekretessblanketten (vi skickar den så fort vi har tentavaktens uppgifter)

Du själv kontaktar kommunen i god tid före planerad tenta och hör om de har möjlighet att vara tentavakt. Därefter meddelar du oss vem som är tilltänkt att vakta då du gör din tentamen. De uppgifter vi behöver är:

   • Tentavaktens för- och efternamn
   • Tentavaktens e-postadress
   • Tentavaktens telefonnummer
   • Tentavaktens adress dit vi ska skicka tenta med vanlig post
   • Datum för tentan*
   • Det certifieringsorgan (RISE/KIWA) du vill skriva tentan för samt vilken tenta (Grundtentamen 4h eller Uppdatering 2h).

Så fort vi får tentavaktens uppgifter skickar vi en sekretessblankett för tentavakten att signera. Samtidigt gör certifieringsorganet en kontroll att det inte finns någon intressekonflikt (till exempel att personen själv är kontrollansvariga etc).  När vi fått klartecken från certifieringsorganet en signerad sekretessblankett i retur från vakten, så skickar* vi kunskapsprovet samt instruktioner till tentamensvakten. Extra avgift för detta på 600kr + moms tillkommer.

*Datum för kunskapsprovet måste även vara bestämt innan vi skickar tentan till tentavakten.

Hos certifieringsorgan eller annan leverantör

Vill du göra tentamen via någon annan leverantör så går det också bra. Då arrangerar du allt själv kring tentan. Det avgår inget på priset på våra kursavgifter och du får själv stå för ev. extrakostnader.

Det finns även möjlighet att göra provet direkt genom ditt certifieringsorgan. Du kontaktar KIWA Certifiering eller RISE Certifiering själv för provtillfällen och anmälan. Certifieringsorganen tar ut en extra provavgift för detta.

***

När får jag veta mitt resultat?

Du får veta ditt resultat inom 14 arbetsdagar via epost till den adress du angivit i samband med bokningen av tentamen (eller i samband med kurstillfälle där tenta ingår). Resultatet anges som godkänd eller ej godkänd. Har du frågor kring ditt resultat eller andra frågor kring tentamen, kontakta ditt certifieringsorgan. KIWA eller RISE. Byggutbildarna får inte svara på specifika provfrågor eller hur deltagaren svarat.

***

Vad händer om jag inte klarar tentan?

Om du inte klarar tentan finns det möjlighet att göra en omtenta vid ett annat tentamenstillfälle. Se här för aktuellt pris för omtenta: Boka tentamen/ kunskapsprov. Om du missar provet tre gånger i rad rekommenderar vi att du går en ny kurs, läser på vårt kursmaterial samt gör våra övningsfrågor och sedan prövar att skriva provet igen.

***

Får man veta vilka frågor man missade på?

Byggutbildarna meddelar dig om du blev godkänd eller ej godkänd på tentan. Samma dag som du får ditt resultat från oss, så skickas din tentamen till ditt certifieringsorgan. Byggutbildarna får inte svara på specifika provfrågor eller deltagarens svar. Har du frågor om ditt tentaresultat kontakta ditt certifieringsorgan. KIWA eller RISE.

***

Ta med identifikationshandlingar på tentan

Kom ihåg att ta med ID-handling till tentamenstillfället - utan giltigt ID underkänns din tenta.

***

Kurs är inget krav

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar)

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

***

Läs vidare:

Kontakta oss

Har du praktiska frågor kring tentan kan du kontakta oss på:

byggutbildarna-logo-vit-600x135