KA-träff

Arrangeras av Byggutbildarna

KA-träff

Nu äntligen genomför vi KA-träffar! Vi har i snart tjugo års tid regelbundet genomfört de mycket uppskattade inspektörs- och handläggarträffarna för kommunens tjänstemän och politiker runtom i länen. Nu är det även kontrollansvarigas tur!

Träffarna är informations- och erfarenhetsträffar för certifierade KA.

Informationen och diskussionerna kretsar kring regelverken, byggtekniken och rättsfallen under det gångna året. Erfarenhetsutbytet handlar om hur dessa frågor hanteras i praktiken för KA och i kommunerna.

Program 2019

Ett utförligare program kommer under hösten

  • Nytt och på gång
  • Rättsfall
  • Gruppdiskussion

I kursen ingår även…

 

… kursdokumentation, kaffe och lunch

 

 

 

 

Mål med kursen

Målet med dagen är att du som KA ska få information och erfarenhetsutbyte kring sådant som rör rollen som kontrollansvarig enligt PBL. 

Vem vänder sig kursen till?

Certifierade kontrollansvariga enligt PBL.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men för att kunna ta till sig informationen och vara med i diskussionerna är det en fördel att ha viss kunskap om KAs roll, relaterade lagar förordningar, föreskrifter och andra relaterade regelverk.

Kurstillfällen

06 november, 09:00 - 15:30
Trollhättan
Få platser kvar
15 november, 09:00 - 15:30
Höör
Få platser kvar
20 november, 09:00 - 15:30
Borlänge
Få platser kvar
22 november, 10:00 - 16:30
Tranås
Få platser kvar
27 november, 09:00 - 15:30
Korrö
Få platser kvar
04 december, 09:00 - 15:30
Nora
Få platser kvar
  • Vi behöver din anmälan senast två veckor före kurs/eventstart. Kursen/eventet kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen/eventet till annat datum. Vi meddelar detta cirka tio dagar före planerad kurs-/eventstart.
  • Om inget annat anges i anslutning till kurs/eventdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen/eventet.
  • En bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart den behandlats. Hör av dig om du inte fått någon inom ett par dagar.
  • Cirka en vecka före kurs/event-start får du en kallelse med information om var kursen/eventet kommer att hållas, tider samt övrig information som kan vara viktigt att veta.
  • I våra kurser ingår alltid kaffe, lunch och kursdokumentation om inget annat står.
  • Kontakta oss i god tid om du vill ha särskild mat (men inte angett det vid anmälan), till exempel vegetarisk, gluten- eller laktosfri mat.
  • Du kan omboka/avboka fram till två veckor före kurs/eventstart. Därefter debiteras halva avgiften vid ombokning/avbokning. Om du uteblir från kursen/eventet utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.
KA-träff

KA - träffa dina kollegor i länet. En dag med information, diskussion och erfarenhetsutbyte för certifierade KA.

Tid

0 dagar, 10:00 – 16:30

Pris
3 100 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss