Byggteknik och kontroll - Installationer

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Byggteknik och kontroll - Installationer

Denna kurs ingår i en serie fristående kurser inom byggteknik och kontroll för den som vill få en övergripande kunskap inom byggteknik. Kurserna har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en bättre förståelse för olika byggnadstekniska lösningar byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. Vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Under hela kursen kan du ställa frågor till vår erfarna och kunniga föreläsare. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen.

I serien byggteknik & kontroll finns kurserna:

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en grundläggande kunskap om byggteknik som avser installationer i byggnader och hur denna byggprocess går till i praktiken.

Denna utbildning passar...

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom Byggteknik och kontroll – installationer.

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovshandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Innehåll

VentilationVärmeVatten och avlopp
 • Olika system
 • BBR-regler
 • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
 • Injusteringsprotokoll
 • Vanliga problem
 • Brandskydd
 • Termisk komfort
 • Luftutbyteseffektivitet
 • Ritningslära mm
 • Olika system
 • BBR-regler
 • Värmepumpssystem
 • Värmeväxlare
 • Energibalans
 • Provtryckning
 • Energimätning mm
 • Tappvatten
 • Flöden
 • Temperaturer
 • Återströmning
 • Stambyte
 • Ritningslära mm

I kursen ingår även

 • En välskriven kursdokumentation
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
 • Vid fysiska öppna kurser ingår lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Kurstillfällen

måndag 26 februari 2024 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar
måndag 03 juni 2024 09:00-17:00
Lärarledd online
Platser kvar
Byggteknik och kontroll - Installationer
Denna kurs ger dig övergripande kunskap om installationer i byggnader.
Tid

1 dag, 09:00 – 17:00

Pris
5 600 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
byggutbildarna-logo-vit-600x135