Byggteknik och kontroll - Stommen

Arrangeras av Byggutbildarna Rune Johansson AB

Byggteknik och kontroll - Stommen

Byggteknik och branschen är under ständig förändring. Samtidigt pågår det en stor generationsväxling med mycket nya aktörer i såväl kommunala som privata sektorn. Kurserna i serien Byggteknik och kontroll har tagits fram på begäran då många känner att de vill få en övergripande kunskap inom byggteknik och hur byggprocessen fungerar i praktiken. I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna, funderar vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en grundläggande kunskap om byggteknik som avser stomkonstruktionen i byggnader och hur denna byggprocess går till i praktiken.

Vem vänder sig kursen till?

Alla som känner att de vill få en baskunskap inom byggteknik och kontroll – Stommen Många av våra kursdeltagare är Kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, konsulter, arkitekter, entreprenörer, byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Länsstyrelsens tjänstemän med flera.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kurstillfällen

23 oktober, 09:00 - 16:45
Stockholm
Platser kvar

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Du kanske även är intresserad av…

Byggteknik & kontroll - Grundläggning Byggteknik & kontroll - Installationer Brand Fukt Plan- och bygglagen - grundkurs Boverkets byggregler - grundkurs Kontrollansvarig enligt PBL - grundkurs Uppdatering för kontrollansvariga Kontrollplan enligt PBL Ny som handläggare Bygglovhandläggare Byggnadsinspektör
Byggteknik och kontroll - Stommen
I kursen går vi genom de vanligaste begreppen och teknikerna som handlar om stommen. Vi pratar om vad som kan vara kritiska moment och lämpligt för kontroll i kontrollplan och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på byggarbetsplatsen.
Tid

1 dag, 09:00 – 16:45

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss