Uppdatering för kontrollansvariga + tenta N/K

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Uppdatering för kontrollansvariga + tenta N/K

Har det snart gått fem år sedan du certifierade dig? I så fall är det dags att förnya ditt certifikat! Genom att gå denna kurs får du förutsättningar för att klara tentamen. Sedan du certifierade dig som KA för snart fem år sedan har det skett en hel del förändringar i plan- och bygglagen, Boverkets byggregler samt övrig bygglagstiftning.

För att förnya ditt certifikat krävs bland annat att du har dokumenterad kunskap kring de förändringar som skett inom bygglagstiftningen, det vill säga en godkänd tentamen. Denna kurs kan därför kännas bra gå innan tentan för att friska upp minnet kring de ändringar som skett de senaste fem åren, med fokus på rollen som kontrollansvarig enligt PBL.

Direkt efter kursen finns det möjlighet för den som vill att göra ett kunskapsprov/ tentamen på två timmar, inför förnyelse* av ditt certifikat. Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan för kontrollansvariga, i dagsläget är det RISE och KIWA.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du som deltagare ska få god kunskap om de förändringar som skett inom den lagstiftning som berör kontrollansvariga och som ändrats sedan den förra certifieringen för fem år sedan. Detta ger dig goda förutsättningar att klara det kunskapsprov (tentamen) som krävs inför förnyad* certifiering. Dessutom är vår förhoppning att du får med dig nya kunskaper som gör att du kan fortsätta vara professionell gentemot kunder och uppdragsgivare.

Denna utbildning passar...

  • Kontrollansvariga enligt PBL nivå N och K som behöver förnya* sitt certifikat
  • Bygginspektörer och bygglovshandläggare på kommunen som vill hålla sig uppdaterad
  • Alla som vill uppdatera sina kunskaper inom de förändringar som skett inom bygglagstiftningen. Exempel på kursdeltagare är förutom kontrollansvariga även konsulter, arkitekter, entreprenörer, sakkunniga med flera.

Förkunskaper

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL eller goda kunskaper i bygglagstiftningen som behöver uppdateras.

* För att förnya ett certifikat som Kontrollansvarig krävs förutom en gällande KA certifiering att du uppfyller certifieringsorganens övriga krav för förnyelse. Exempelvis kan det krävas att du haft några större eller ett tiotal mindre KA-projekt under certifikatets giltighetstid. I vissa fall kan det hända att du måste göra om hela grundprocessen. Kontakta ditt certifieringsorgan om du är osäker.

Kursinnehåll

  • Kursen går igenom de förändringar i bygglagstiftningen som berör Kontrollansvariga enligt PBL sedan fem år tillbaka.
  • En förnyelsetentamen (kunskapsprov) vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Dessutom får du…

  • En välskriven kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna.
  • Lagtextens byggregler som innehåller de lagar och föreskrifter som är nödvändiga för KA enligt BFS 2011:14. Denna får du ha med dig på tentan. Vid lärarledda onlinekurser skickas Lagtextens byggregler med post till den adress du ange när du bokar kursen.
  • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till den kunniga och erfarna föreläsaren.
  • Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår vid fysiska kurser.
  • Certifiering och certifieringsavgift ingår inte i kursen.

Tentamen

Kursen börjar kl. 8.30 och håller på till ungefär kl. 15.45. Tentamen genomförs sedan i direkt anslutning till kursen kl. 16-18, om inget annat anges. På tentan får du ha med dig lagtexter och kursdokumentation. Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Tentan måste genomföras fysiskt. Vid lärarledd onlinekurs genomförs därför tentamen vid ett av våra senare ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv kan ordna tentamensvakt via en kommun. En administrativ avgift för detta tillkommer. Läs mer här: Om tentamen - Kan jag göra tentamen någon annanstans (nästan längst ner på sidan).

Har du frågor kontakta vår tentamensansvarig: Maud Nylander, Byggutbildarna, maud@byggutbildarna.com, telefon: 072-362 40 22/ 08-33 03 13 (admin).

Läs mer här:

Kurstillfällen

18 augusti, 08:30 - 18:00
Göteborg
Få platser kvar
24 augusti, 08:30 - 18:00
Stockholm
Få platser kvar
25 augusti, 08:30 - 18:00
Malmö
Få platser kvar
15 september, 08:30 - 18:00
Lärarledd online
Platser kvar
04 oktober, 08:30 - 18:00
Malmö
Få platser kvar
20 oktober, 08:30 - 18:00
Stockholm
Få platser kvar
03 november, 08:30 - 18:00
Göteborg
Platser kvar
07 december, 08:30 - 18:00
Stockholm
Platser kvar
19 december, 08:30 - 18:00
Lärarledd online
Platser kvar

Du kanske även är intresserad av…

Kontrollplan enligt PBL

Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger!

KA-DAGEN

Mötesplatsen för kontrollansvariga och alla som arbetar med bygglagstiftning och byggteknik!

Regionala KA-träffar

Informations- och erfarenhetsträffar för certifierade KA.
Uppdatering för kontrollansvariga + tenta N/K
Har det snart gått fem år sedan du certifierade dig? Då är det dags att förnya ditt certifikat!
Tid

1 dag, 08:30 – 18:00

Pris
4 900 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss