Kontrollansvarig

Grundkurs 4 dagar

Kontrollansvarig – grundkurs 4 dagar

De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad som kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar (nuv. KA5) samt skriver en godkänd tentamen.
Kursen är på fyra dagar och behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna eller känna till enligt Boverkets föreskrift KA 4. Tentamen genomförs ca en vecka efter kursen.

Vem vänder sig kursen till

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren förutsättningar att klara den tentamen som är ett krav vid certifiering som kontrollansvarig enligt PBL (dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen).

Kursinnehåll

 • Dag 1 - Plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.
 • Dag 2 - Boverkets byggregler, BBR
 • Dag 3 - Eurokoder, EKS - Konsumenttjänstlagen - Lagen om färdigställandeskydd
 • Dag 4 - Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT, ABS.
 • Övergripande om kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken, avfallsförordningen och andra lagar och föreskrifter som KA ska känna till.
 • Övningsuppgifter inför tentamen
 • Vad som gäller inför tentan

Välj ort (obligatoriskt)

Ditt namn (obligatoriskt)

Din epost (obligatoriskt)

Namn 2

Epost 2

Namn 3

Epost 3

ADRESSUPPGIFTER

Företag/Kommun

Adress

Postadress (nummer och ort)

Telefon

FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

Företag/Kommun

Adress

Adress

Postadress

Eventuell märkning

Referensnummer

EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


Kontakta oss

En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

Läs vidare

Datum och plats
 • 1-4 december - Live stream online - Nytt! + fysisk tenta 11 december i Stockholm
 • 17-20 maj 2021, Stockholm, tenta 27 maj

Du kanske även är intresserad av:
Kontrollansvarig på distans
Kontrollansvarig - intensiv

Pris

Fysisk utbildning
15.800 kronor+ moms

I priset ingår:

 • Lunch & kaffe
 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 18
 • Kurskompendier
 • Övningshäfte
 • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Lärarledd live stream online

Just nu! - 10% rabatt!

14220kr + moms (ord. pris 15.800kr+ moms)

I kursavgiften ingår

 • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
 • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 18
 • Kurskompendier
 • Övningshäfte
 • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Kursdokumentationens skickas med post till dig.

Tentamen

* Tentan måste genomföras fysiskt. Vid live streamad kurs genomförs därför tentamen vid ett av våra ordinarie tentatillfällen, alternativt om du själv vill ordna tentamensvakt via en kommun.
Läs mer här: Om tentamen - Kan jag göra tentamen någon annanstans (nästan längst ner på sidan).

HÄR kan du boka tentamen om du gått live streamad kurs

Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontrollansvarig på distans

Endast tentamen – för certifiering av kontrollansvarig

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar)

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Vill du bara göra en tentamen, kan vi skicka dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar.

Om du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål.

Vi samarbetar med certifieringsorganen KIWA Sverige AB och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL)

Välj tentamensort*

Ditt namn*

Din epost*

Ska du göra tentan efter att ha genomfört vår KA-distanskurs?

Jag önskar tentamen från följande certifieringsorgan: (viktigt så du får rätt tenta)
RISEKIWA

Företag/ Kommun

Faktureringsadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


Välj tentamensort 2021*

Ditt namn*

Din epost*

Kryssa för vilket certifieringsorgan du har (Viktigt så du får rätt tenta)
RISE (fd DNV GL & SP Certifiering)KIWA

Företag/Kommun

Fakutreringadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


Kontakta oss

En bekräftelse att vi erhållit din beställning skickas så snart vi behandlat den.

Pris

Väljer du att göra tentamen via oss blir priset för övningsfrågor och tentamen: 2.000 kr (ingår i distanskursen).

Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Det finns även möjlighet att tentera hos certifieringsorganen. Kontakta dem för pris och mer information.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontrollansvarig på distans

Endast tentamen – för certifiering av kontrollansvarig

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar)

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Vill du bara göra en tentamen, kan vi skicka dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar.

Om du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål.

Vi samarbetar med certifieringsorganen KIWA Sverige AB och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL)

Välj tentamensort*

Ditt namn*

Din epost*

Ska du göra tentan efter att ha genomfört vår KA-distanskurs?

Jag önskar tentamen från följande certifieringsorgan: (viktigt så du får rätt tenta)
RISEKIWA

Företag/ Kommun

Faktureringsadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


Välj tentamensort 2021*

Ditt namn*

Din epost*

Kryssa för vilket certifieringsorgan du har (Viktigt så du får rätt tenta)
RISE (fd DNV GL & SP Certifiering)KIWA

Företag/Kommun

Fakutreringadress

Postadress

Telefon

EVENTUELLT MEDDELANDE

Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


Kontakta oss

En bekräftelse att vi erhållit din beställning skickas så snart vi behandlat den.

Pris

Väljer du att göra tentamen via oss blir priset för övningsfrågor och tentamen: 2.000 kr (ingår i distanskursen).

Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Det finns även möjlighet att tentera hos certifieringsorganen. Kontakta dem för pris och mer information.

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB