Kontrollansvarig

Grundkurs 4 dagar

Kontrollansvarig – grundkurs 4 dagar

De flesta byggprojekt kräver en certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Denna kurs ger förutsättningar för att bli certifierad som kontrollansvarig, om du uppfyller Boverkets övriga krav på praktisk erfarenhet, grundutbildning och lämplighet, enligt Boverkets föreskrift, KA 4 med ändringar (nuv. KA5) samt skriver en godkänd tentamen.
Kursen är på fyra dagar och behandlar de lagar och föreskrifter som du som kontrollansvarig måste kunna eller känna till enligt Boverkets föreskrift KA 4. Tentamen genomförs ca en vecka efter kursen.

Vem vänder sig kursen till

 • Blivande kontrollansvariga enligt PBL
 • Byggnadsinspektörer eller bygglovshandläggare som vill fördjupa sina kunskaper om KAs arbete

Mål med kursen

Ge kursdeltagaren förutsättningar att klara den tentamen som är ett krav vid certifiering som kontrollansvarig enligt PBL (dokumenterad kunskap om bygglagstiftningen).

Kursinnehåll

 • Dag 1 - Plan och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF.
 • Dag 2 - Boverkets byggregler, BBR
 • Dag 3 - Eurokoder, EKS - Konsumenttjänstlagen - Lagen om färdigställandeskydd
 • Dag 4 - Entreprenadjuridik utifrån AB, ABT, ABS.
 • Övergripande om kvalitets- och miljösäkring, miljöbalken, avfallsförordningen och andra lagar och föreskrifter som KA ska känna till.
 • Övningsuppgifter inför tentamen
 • Vad som gäller inför tentan

  Välj ort (obligatoriskt)

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Namn 2

  Epost 2

  Namn 3

  Epost 3

  ADRESSUPPGIFTER

  Företag/Kommun

  Adress

  Postadress (nummer och ort)

  Telefon

  FAKTURERINGSADRESS (om annan än ovan)

  Företag/Kommun

  Adress

  Adress

  Postadress

  Eventuell märkning

  Referensnummer

  EVENTUELLT MEDDELANDE, tex särskild kost etc.

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


  Kontakta oss

  En första bekräftelse att vi erhållit din anmälan skickas så snart vi behandlat den. Därefter skickas en kallelse med tid och plats ca. en vecka före respektive kurs.

  Kontakta oss om du vill ha särskild mat, t ex vegetarisk mat eller glutenfri mat.

  Vi behöver din anmälan senast två veckor före kursstart. Kursen kan dock bli fullbokad tidigare. Vid för få anmälda, måste vi eventuellt flytta kursen till annat datum. Vi meddelar detta ca 10 dagar för planerad kursstart.

  Du kan avboka fram till två veckor före kursstart. Därefter debiteras halv kursavgift vid avbokning. Om du uteblir från kursen utan att ha kontaktat oss, debiteras full avgift.

  Om inget annat anges i anslutning till kursdatumet här ovan, så finns det platser kvar på kursen.

  Certifiering ingår inte i kursavgiften, läs mer om certifiering genom att klicka på länken nedan.

  Läs vidare

  Datum och plats

  17-20 maj 2021, Stockholm, tenta 27 maj

  Du kanske även är intresserad av:
  Kontrollansvarig på distans
  Kontrollansvarig - intensiv

  Pris

  15.800 kronor+ moms

  I priset ingår:

  • Lunch & kaffe
  • Samtliga lagar och föreskrifter som är nödvändigt för KA enligt BFS 2011:14 (KA4 med ändringar).
  • Standardavtalen AB04, ABT06 och ABS 18
  • Kurskompendier
  • Övningshäfte
  • En tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, tag med ID-handling - utan giltigt ID underkänns din tenta.

  Ev. certifieringsavgift ingår inte i kursavgiften.

  Arrangör

  Byggutbildarna Rune Johansson AB