Boverkets Byggregler - 2 dagar

Kurser, konferenser och omvärldsbevakning i bygglagstiftning och byggteknik

Boverkets Byggregler - 2 dagar

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Kraven är funktionskrav och samhällets minimikrav på byggnader när det kommer till bostadsutformning, tillgänglighet, användbarhet, bärförmåga, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. En grundläggande förståelse för hur lagar, förordningar föreskrifter och allmänna råd samverkar är en förutsättning för att få en fungerade byggprocess, där vi bygger friska och sunda hus och andra byggnader och anläggningar. 

Det är omfattade regler i BBR och mycket du som verksam i byggbranschen ska känna till. Dessutom revideras reglerna ofta så det kan vara svårt veta vilka regler som gäller. I denna kurs går vi metodiskt igenom samtliga kapitel i BBR. Du har möjlighet att ställa frågor till vår erfarna föreläsare under hela kursen. Du får även med dig ett väl genomarbetat kursmaterial, så du har möjlighet att gå tillbaka för att påminna dig vad som sades under kursen. Givetvis ingår även byggreglerna och information hur du hittar dem i fortsättningen.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du ska få en god förståelse och kännedom om Boverkets byggregler, samt hur du avgör vilka risker det finns och hur du hanterar dem.

Denna utbildning passar...

För alla som vill få en bättre förståelse och kunskap om Boverkets byggregler.

Våra kursdeltagare är bland annat: arkitekter, projektledare, entreprenörer, småhustillverkare, konsulter, kontrollansvariga, byggnadsinspektörer, politiker, ingenjörer, konstruktörer, bygglovhandläggare samt andra aktörer som verkar i byggbranschen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Regelverkets uppbyggnad och historik
 • Avsnitt 1, 2: Inledning, allmänna regler, verifierbara funktionskrav, ekonomisk livslängd mm
 • Avsnitt 3: Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen
 • Avsnitt 5: Brandskydd
 • Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
 • Avsnitt 7: Bullerskydd
 • Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
 • Avsnitt 9: Energihushållning

I kursen ingår även

 • En välskriven kursdokumentation, alltid med de senaste uppdateringarna
 • Boverkets byggregler, BBR
 • Möjlighet att ställa frågor under hela kursen till vår kunniga och erfarna föreläsare
 • Vid fysiska kurser ingår även lunch samt för- och eftermiddagskaffe

Kurstillfällen

tisdag 06 - onsdag 07 februari 2024
Lärarledd online
Platser kvar
måndag 17 - tisdag 18 juni 2024
Lärarledd online
Platser kvar
Boverkets Byggregler - 2 dagar
En tvådagars kurs i BBR, där du lär dig hur du kan uppfylla lagkraven
Tid

2 dagar, 09:00 – 17:00

Pris
9 600 SEK exkl. moms
Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

Kontakta oss
byggutbildarna-logo-vit-600x135