Kontrollansvarig – Endast tentamen

Förstagångscertifiering · Förnyad certifiering

Kontrollansvarig på distans

Endast tentamen – för certifiering av kontrollansvarig

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar)

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Vill du bara göra en tentamen, kan vi skicka dig ca 230 övningsfrågor innan du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar.

Om du beställer detta alternativ, tar vi snarast kontakt med dig för att höra närmare om dina önskemål.

Vi samarbetar med certifieringsorganen KIWA Sverige AB och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL)

  Välj tentamensort*

  Ditt namn*

  Din epost*

  Ska du göra tentan efter att ha genomfört vår KA-distanskurs?

  Jag önskar tentamen från följande certifieringsorgan: (viktigt så du får rätt tenta)
  RISEKIWA

  Företag/ Kommun

  Faktureringsadress

  Postadress

  Telefon

  EVENTUELLT MEDDELANDE

  Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


   Välj tentamensort 2021*

   Ditt namn*

   Din epost*

   Kryssa för vilket certifieringsorgan du har (Viktigt så du får rätt tenta)
   RISE (fd DNV GL & SP Certifiering)KIWA

   Företag/Kommun

   Fakutreringadress

   Postadress

   Telefon

   EVENTUELLT MEDDELANDE

   Jag godkänner att Byggutbildarna Rune Johansson AB lagrar mina lämnade uppgifter (obligatoriskt).


   Kontakta oss

   En bekräftelse att vi erhållit din beställning skickas så snart vi behandlat den.

   Pris

   Väljer du att göra tentamen via oss är priset för övningsfrågor och tentamen: 2.000 kr (ingår i distanskurs och live streamad kurs).

   Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.

   Det finns även möjlighet att tentera hos certifieringsorganen. Kontakta dem för pris och mer information.

   Arrangör

   Byggutbildarna Rune Johansson AB