Kontrollansvarig – Boka tentamen

Förstagångscertifiering · Förnyad certifiering

Bokning av tentamen – för certifiering av kontrollansvarig

Tentamen, eller kunskapsprov som certifieringsorganen vill kalla det, för att kunna certifiera sig som kontrollansvarig enligt PBL (KA) måste genomföras fysiskt. Detta gäller även om du läst KA på distans eller gått någon av våra kurser som lärarledd live stream online. Har du gått någon av våra kurser för att bli KA så ingår en tentamen vid något av våra ordinarie tillfällen. Vanligtvis bokas du automatiskt in på det tentamenstillfälle som tillhör kursen, men har du gått KA distans eller en live stream online kurs så måste du boka en tentamen som passar dig. Du bokar enklast ett tillfälle genom att fylla i något av formulären nedan.

Kurs är inget krav

Det finns det inget formellt krav på att du måste gå kurs för att kunna bli certifierad som kontrollansvarig, även om många väljer att göra det som förberedelse inför den stundande tentamen. Däremot måste du bli godkänd på ett kunskapsprov (samt uppfylla Boverkets övriga krav enligt BFS 2011:14 KA4 med ändringar)

Du väljer alltså själv om du vill gå kurs eller enbart ansöka och göra det obligatoriska kunskapsprovet. Om du väljer att gå kurs ingår tentamen vid ett av våra ordinarie tentamenstillfällen.

Vad ingår?

Har du inte gått någon kurs hos oss men vill göra en tentamen, kan vi skicka dig ca 600 övningsfrågor (och svar) i samband med att du bokar tid för att skriva en tentamen. Tentamenstillfällena sammanfaller med kursernas tentamensdagar. Kostnad för en tenta är då 2000kr+moms. Läs mer här: Om tentamen

Vi samarbetar med samtliga certifieringsorgan: KIWA Certifiering och RISE Certifiering

Kan man göra tentamen på hemmaplan?

På en kommun

Om du inte har möjlighet att göra tentamen vid något av våra ordinarie tentamenstillfällen, kan det i vissa fall finnas möjlighet att göra detta på din kommun (lämpligtvis byggnadsnämnden eller liknande). Många kommuner ser detta som en service till deras kontrollansvariga, men alla har inte resurser för att kunna erbjuda detta.

Du själv kontaktar kommunen i god tid före planerad tenta och hör om de har möjlighet att vara tentavakt. Därefter meddelar du oss vem som är tilltänkt att vakta då du gör din tentamen. Så fort vi får personens uppgifter gör certifieringsorganet en kontroll att det inte finns någon intressekonflikt (till exempel att personen själv är kontrollansvariga etc). När vi fått klartecken från certifieringsorganet skickar vi tentamen samt instruktioner till tentamensvakten. Har du frågor kring detta kan du kontakta vår tentamensadministratör, Maud Nylander, maud@byggutbildarna.com, 0723-62 40 22. Extra avgift för detta på 600kr + moms tillkommer.

Hos certifieringsorgan

Det finns även möjlighet att göra provet direkt genom ditt certifieringsorgan. Du kontaktar KIWA Certifiering eller RISE Certifiering själv för provtillfällen och anmälan. OBS! Certifieringsorganen tar ut en extra provavgift för detta.

Kontakta oss

En bekräftelse att vi erhållit din beställning skickas så snart vi behandlat den.

Pris

Väljer du att göra tentamen via oss är priset för övningsfrågor och tentamen: 2.000 kr (ingår i distanskurs och live streamad kurs).

Kom ihåg att ta med ID-handling vid tentamen - utan giltigt ID underkänns din tenta.

Det finns även möjlighet att tentera hos certifieringsorganen. Kontakta dem för pris och mer information.

 

Du kanske även är intresserad av:

Kontrollansvarig på distans
KA grundkurs, 4 dagar
Kontrollansvarig - intensiv

Uppdatering för kontrollansvariga

Arrangör

Byggutbildarna Rune Johansson AB

byggutbildarna-logo-vit-600x135